»program
»imprezy - regulaminy

XXVIII Rajd Hufca - regulamin

Druhny i Druhowie!
Serdecznie zapraszam na XXVIII Rajd Hufca "TROPEM BOHATERÓW".

Rajd Hufca, to przede wszystkim wędrówka, integracja, harcerska atmosfera, to ważne coroczne wydarzenie
w życiu naszego hufca. Mam nadzieję, że kolejne wspólne wydarzenie  stanie się też Waszym udziałem i nie zabraknie Was na szlaku przygody. Do zobaczenia w maju!

Czuwaj! 
pwd.  Gabriela PSZENICZKA 
Komendantka XXVIII Rajdu Hufca

CELE:

 • Promocja „harcerskiego stylu życia”.
 • Integracja środowiska Hufca.
 • Upamiętnienie 43. rocznicy nadania hufcowi Świdnica imienia Szarych Szeregów i patrona Hufca.
 • Poznanie walorów turystycznych Gór Wałbrzyskich i Kamiennych.

ORGANIZATORZY: 

 • Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy
 • Instruktorzy pod wodzą pwd. Gabrieli PSZENICZKI oraz 10 ŚDW „Mrówkojady”
 • phm. Michał Marcyniuk – trasa zuchowa

TERMIN I MIEJSCE: 

 • Rajd „TROPEM BOHATERÓW” odbędzie się bez względu na pogodę w terminie 25 – 26 maja 2013 r.
 • Przebieg trasy patrole otrzymają na starcie.
 • NOCLEG w Sokołowsku, w warunkach polowych (nie dotyczy zuchów).

WYJAZD i POWRÓT:

 • Zbiórka na wyjazd 25 maja – sobota o godzinie 8.00 na Pl. Wojska Polskiego przed SP 315,
 • Powrót do Świdnicy – 26 maja – niedziela ok. godz. 14.00

UCZESTNICTWO: 

 • Zgłoszenie na załączonej karcie należy składać do 20 maja 2013 r.
 • Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe w wysokości 22,00 od osoby – JEDEN OPIEKUN NIE WNOSI WPISOWEGO.
 • W rajdzie biorą udział reprezentacje drużyn minimum 5 – osobowe + pełnoletni opiekun.
 • Zaleca się, aby podczas rajdu na 10 zuchów przypadał jeden opiekun (dotyczy zuchów).

UBEZPIECZENIE:

 • Odpowiedzialność za uczestników gromady/drużyny oraz zapoznanie
  z regulaminem ponosi drużynowy/opiekun patrolu.
 • Patrole będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora rajdu.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE PATROLU:

 • namioty z wystarczającą liczbą miejsc noclegowych (nie dotyczy zuchów),
 • butla gazowa z palnikiem i garnkiem lub czajnik elektryczny (musicie sobie sami ugotować wodę, więc wiecie najlepiej co Wam do tego będzie potrzebne),
 • prowiant na czas trwania rajdu,
 • apteczka z wyposażeniem,
 • mapa „Sudety Środkowe”,
 • 1 busola,
 • przybory do pisania,
 • regulamin rajdu,
 • totem/proporzec/ znak rozpoznawczy dla gromady(dotyczy zuchów).

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA: 

 • śpiwór, karimata lub inny materac,
 • obuwie turystyczne na wędrówkę, zapasowe skarpety,
 • okrycie przeciwdeszczowe,
 • przybory do szycia,
 • kompletne umundurowanie z nakryciem głowy,
 • książeczka zuchowa lub harcerska ewentualnie legitymacja szkolna,
 • kubek na herbatę,

Dotyczy zuchów:

 • widelec i łyżeczka deserowa oraz nóż plastikowy lub drewniany, talerzyk plastikowy lub metalowy, kubek z uchem,
 • buty na wędrówkę (nie sandały),
 • dres do spania,
 • obuwie zmienne (trampki, tenisówki – nie klapki).

WYŻYWIENIE: 

 • Uczestnicy Rajdu przygotowują posiłki we własnym zakresie.
 • Jeden ciepły posiłek w sobotę gwarantują organizatorzy.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:

 • ubezpieczenie,
 • pamiątka z wyprawy,
 • ciepły posiłek,
 • przejazd autobusem w obie strony,
 • transport sprzętu noclegowego, butli, garnków, czajników. Oznakowany sprzęt należy dostarczyć najpóźniej 24 maja do godz. 14.00 do hufca.

NAGRODY:

 • Współzawodnictwo będzie prowadzone w pionach: zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim, wędrowniczym.
  W przypadku małej liczby zgłoszeń w poszczególnych pionach organizatorzy zastrzegają sobie prawo połączenia ich.
 • Dla najlepszych patroli w pionach: nagrody rzeczowe.
 • Za zajęcie I miejsc w poszczególnych pionach: puchary Komendanta Hufca.
 • Każdy patrol otrzyma dyplom uczestnictwa.

PUNKTACJI PODLEGAĆ BĘDĄ: 

W pionie zuchowym:

 • wykonanie zadań na trasie. Zadania dotyczyć będą: spostrzegawczości, symboliki, orientacji w terenie, podstawowej wiedzy o przyrodzie, znajomości Prawa i Obietnicy Zucha, 
 • zadania – niespodzianki,
 • zadanie specjalne dla drużynowychJ.

W pionie harcerskim, starszoharcerskim i wędrowniczym:

 • wiedza turystyczno – krajoznawcza dotycząca Gór Wałbrzyskich
   i Kamiennych,
 • wiedza o historii harcerstwa, ważnych postaciach z dziejów harcerstwa, Bohaterach Szarych Szeregów,
 • zadania dotyczące technik harcerskich,
 • zadania – niespodzianki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 • Wszyscy uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad harcerskiego postępowania, dyscypliny, regulaminów o ochronie przyrody, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów o poruszaniu się po drogach.
 • Dyskwalifikacja patrolu może nastąpić w przypadku postępowania niezgodnego z Prawem Zucha i Prawem Harcerskim lub regulaminem rajdu.
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie trwania rajdu ponoszą patrole i ich opiekunowie
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

Karta zgłoszenia do pobraania - tutaj


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.