»program
»imprezy - regulaminy

Zlot Chorągwi Dolnośląskiej

ORGANIZATOR:

Organizatorem zlotu jest  ZHP Chorągiew Dolnośląska.

Komenda zlotu:

Komendant zlotu: phm. Filip Chojcan

Członkowie komendy: hm. Paulina Lew, phm. Agnieszka Jędrzejewska-Wnuk, hm. Jarosław Ziółkowski, phm. Łukasz Rafał Dudkiewicz, phm. Maciej Kieres

I. CELE:

- Integracja środowisk harcerskich Dolnego Śląska,

- Wymiana doświadczeń

- Promocja harcerstwa w regionie wśród władz i lokalnej społeczności

- Obchody dnia dziecka

II. MIEJSCE I TERMIN ZLOTU

Zlot odbędzie się w terminie  od 31 maja do 2 czerwca 2013 roku we Wrocławiu.

Pole namiotowe na nocleg zapewnia na swoim terenie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego 109.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zlocie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zakwalifikowane przez właściwego komendanta hufca.

2. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie od komend hufców do dnia 15 maja 2013 r. 

IV. WPISOWE

1. Wpisowe na zlot wynosi 25 zł od osoby

2. Kwotę należy wpłacić na konto Komendy ZHP Chorągwi Dolnośląskiej

Numer konta bankowego: 84 1440 1156 0000 0000 0410 4803

3. Wpisowe należy wpłacić do dnia 15 maja 2013 r.

V. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW

  1. Miejsce na rozbicie namiotów,
  2. Ciepły posiłek w sobotę,
  3. Dostęp do sanitariatów,
  4. Program zlotowy
  5. Darmowy parking dla autobusów w miejscu noclegowym
  6. Darmowe przejazdy komunikacją miejską.

VI. ZADANIA PRZEDZLOTOWE

Każdy hufiec przygotuje:

- atrakcję na zasadzie stacji festynowej dla uczestników zlotu i mieszkańców Wrocławia, którzy odwiedzą Wyspę Słodową.

- 5 minutowy występ artystyczny (piosenki, kabaret, teatr, pokaz itp.)prezentujący dorobek hufca (np. laureatów festiwali) na sobotni wieczór

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszyscy uczestnicy zlotu maja obowiązek przestrzegania:

-prawa harcerskiego,

- dyscypliny,

- zasad bezpieczeństwa przepisów o ruchu drogowym.

2. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę

PROGRAM ZLOTU:

PIĄTEK

Do 16:00 – przyjazd i budowa gniazd zlotowych (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych ul. Czajkowskiego 109)

16:30 - odprawa komendantów gniazd zlotowych

17:00 – apel inauguracyjny

18:00 – koncert

20:00 – Prezentacja Programu Młodzież w Działaniu – prelekcja

             oraz  gra Parlament Europejski

SOBOTA

Do 9:30 – rozstawienie stanowisk festynowych - Wyspa Słodowa

10:00 – 12:00 – festyn - Wyspa Słodowa

10:00 – 12:00 – Dyskusje Panelowe – realizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży – „Europa to My” Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

12:00 – 13:00 – koncert Zespołu Orkiestra Dni Naszych - Wyspa Słodowa

13:00 – 15:00 – obiad - Wyspa Słodowa

15:00 – 19:00 – imprezy biletowane - według rozdzielnika biletów

16:00 – 19:00 – Uroczysta Debata Podsumowująca – „Europa to My” Wenderedu Business Center 

15:00 – 19:00 – zajęcia programowe

19:00 – 20:00 – kolacja Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

20:00 – 22:00 – koncert – prezentacje artystyczne hufców Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

22:00 – ogniobranie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

23:00 – msza św. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

NIEDZIELA

Do 11:00 – wykwaterowanie, opuszczenie terenu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

12:00 – apel Rynek Starego Miasta ( Plac Gołębi ).


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.