»program
»imprezy - regulaminy

XXIV Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „KONICZYNKA 2013”

Już po raz dwudzisty czwraty Szczep Harcerski "Dziś - Jutro - Pojutrze" zaprasza na Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej  „KONICZYNKA 2013”. 

TERMIN I MIEJSCE

22-24.11.2013r. – Zespół Szkół w Strzegomiu, ul. Krótka 6. 

Spotykamy się w piątek, 22 listopada, o godzinie 17.30. Festiwal odbędzie się w Auli Zespołu Szkół. 


ORGANIZATORZY

 • Komenda SZCZEPU „DZIŚ –JUTRO - POJUTRZE” Im. Hm. Floriana Marciniaka
 • Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy,
 • Miasto i Gmina Strzegom,

 

Komendant        - pwd. Krzysztof Grabowicz tel: 697-287-427 e-mail: Komendant.Krzysztof.Grabowicz@poczta.fm

Oboźny              - pwd. Krystian Cybulski

                               Obozny.szczep.djp.zhp@poczta.fm

Skarbnik/kwatermistrz- pionierka Marta Basiewicz

                               Skarbnik.szczep.djp.zhp@poczta.fm

CELE FESTIWALU

 • Wyrobienie nawyku śpiewania w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych,
 • Wspólna integracja środowisk harcerskich.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnicy powinni wykonać 2 piosenki: 

 • harcerską lub turystyczną,
 • dowolną

 

Uczestnikami festiwalu mogą być:

 • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Strzegom,
 • zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną. 
 • Obowiązują cztery kategorie wiekowe:

I kategoria           - klasy I-III szkół podstawowych (zuchy),
II kategoria          - klasy IV-VI szkół podstawowych (harcerze),
III kategoria        - gimnazja (harcerze starsi),
IV kategoria        - wędrownicy i instruktorzy.

Zespoły muszą mieć akceptację dyrekcji szkoły lub zgłaszającej jednostki oraz wyznaczonego pełnoletniego opiekuna.

Wpisowe w wysokości 15 zł od osoby należy przesłać na konto Komendy Hufca ZHP Świdnica, Lelewela 18, 58-100 Świdnica

BZ WBK S. A. O/ŚWIDNICA 66 1090 2369 0000 0006 0200 0234

z dopiskiem „Koniczynka 2013”

Kartę zgłoszenia wraz z SKANOWANYM  dowodem wpłaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 05. 11. 2013 r. na podany niżej adres:

e-mail: Skarbnik.szczep.djp.zhp@poczta.fm   Komendant.Krzysztof.Grabowicz@poczta.fm  oraz  swidnica@zhp.pl, lub FAX: +48 748520179

 

KRYTERIA OCENY

Ocenie Jury podlegać będą:

 • walory głosowe i wokalne, umiejętność przekazu, dykcja i kultura słowa,
 • repertuar zgodny z regulaminem, w tym dobór piosenek do wieku dzieci,
 • interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny i sceniczny,
 • poziom trudności wykonywanego utworu.

 

NAGRODY

Oceny wykonawców dokona powołane przez organizatora JURY, złożone z muzyków, nauczycieli i instruktorów ZHP. Decyzje Jury są ostateczne.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia oraz nagrodę specjalną za szczególny wyraz artystyczny prezentowanych utworów.

 

WYMAGANY EKWIPUNEK

 • regulaminowe umundurowanie (dotyczy grup harcerskich),
 • śpiwór, karimata (ze względu na nocleg w warunkach polowych w klasach szkoły),
 • obuwie zmienne,
 • suchy prowiant, menażka, kubek, sztuce.
 • instrumenty muzyczne, apteczka,
 • strój sportowy (krótkie spodenki oraz koszulka) + obuwie sportowe,

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • dach nad głową,
 • wrzątek do kubeczka, ciepły posiłek w sobotę,
 • niezapomniane wrażenia,
 • wspaniałą integrację,
 • plakietkę festiwalową, dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego do 03. 11.,
 • przede wszystkim dobrą zabawę!

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • utwory mogą być śpiewane przy akompaniamencie własnym, niedopuszczalne jest nagranie partii wokalnych, drugiego głosu lub chórków(oprócz grupy zuchowej),
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji,  internecie i prasie,
 • zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu,
 • koszt przejazdu i ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie,
 • członków organizacji harcerskich obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego,
 • za zniszczenia dokonane w czasie XXIV FPHiT „Koniczynka 2013” odpowiadają uczestnicy i ich opiekunowie,
 • sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie komenda festiwalu.

Pełna wersja regulaminu z kartą zgłoszenia do pobrania - tutaj


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.