»wychowanie duchowe

Wymagania na stopnie - wychowanie duchowe

PRACA NAD SOBĄ

Druh Stefan Wincenty Frelichowski miał wiele pomysłów na pracę ze swoimi słabościami.
Efektem jego przemyśleń w pracy nad sobą było stworzenie wymagań na stopnie i sprawności harcerskie.

Poniżej przedstawiamy proponowane wymagania, które można wykorzystać
w zadaniach wzmacniających wychowanie duchowe i religijne harcerek
i harcerzy w programach ich prób na stopnie.

 

OCHOTNIK/OCHOTNICZKA

 • Nauczę się udzielania pierwszej pomocy.
 • Rozpalę ognisko podczas burzy.
 • Zbuduję szałas – miejsce refleksji, kapliczkę zastępu.
 • Zaopiekuję się chorą koleżanką, kolegą, ciocią, babcią, mamą (pomoc w     odrabianiu lekcji, spędzanie czasu z chorym)
 • Będę uczestniczyć w kweście charytatywnej.
 • Nauczę się śpiewać lub grać piosenkę religijną.
 • Pomogę rodzicom w posprzątaniu domu

 

TROPICIELKA/WYWIADOWCA

 • Zdobędę dobrą ocenę z religii lub etyki na semestr (czynne uczestnictwo
  w lekcjach).
 • Regularnie czytam Pismo Św. (Nowy Testament)
 • Rozumiem i umiem wyjaśnić symbole religijne swej wiary np. krzyż, ołtarz, kolory szat liturgicznych itd.
 • Staram się uczestniczyć we Mszy św. częściej niż raz w tygodniu.
 • Dbam o przeprowadzanie rachunku sumienia, codziennej refleksji nad swoim postępowaniem.
 • Zdobędę sprawność: Młody pielgrzym, Szara Lilijka

 

PIONIERKA/ODKRYWCA

 • Wstrzemięźliwość komputerowa na rzecz prac w domu np. pomoc mamie
  w przygotowaniu obiadu zamiast gra na komputerze.
 • Regularnie uczestniczę we Mszy św. (nabożeństwach swej wiary) i jestem
  w stanie łaski (czystości duchowej).
 • Przez miesiąc odłożę pieniądze przeznaczone na przyjemności (kino, słodycze, rozrywki) i przeznaczę je na cel charytatywny np. jałmużna dla ubogich (puszki w kościele) itp..
 • Potrafię dobrze zorganizować swój dzień (bez zaległości w pracach domowych, obowiązkach w domu i towarzyskich)..
 • Za zaoszczędzone pieniądze ureguluję rachunki np. telefoniczny.

 

SAMARYTANKA/ĆWIK

 • Znajdę swój autorytet, wzór do naśladowania, przeczytam książkę na jej temat i przedstawię na zbiórce najważniejsze zalety i postawy godne naśladowania tej osoby (sprawność Poszukujący autorytetu można zdobyć poznając osobę W. Frelichowskiego).
 • Zajmę się pracą wolontariacką (doraźnie) podczas wakacji lub ferii np. praca na świetlicy środowiskowej, domy opieki, turnusy wypoczynku dzieci niepełnosprawnych itp..
 • Prowadzę Księgę Własnych Czynów (zapisany rachunek sumienia).
 • Wezmę udział w przygotowaniu zbiórki na temat wartości duchowych.
 • Umiem zaśpiewać „Modlitwę harcerską” (w całości).


HARCERZ ORLI

 • Podejmę stałą pracę wolontariacką.
 • Umiem określić najważniejsze wartości w moim życiu i konsekwentnie je realizuję (opisze je w dowolnej postaci).
 • Świadomie podejmuję wybór drogi życiowej (studia, powołanie).
 • Zorganizuję w moim środowisku akcję Betlejemskie Światło Pokoju (uroczystości i przedsięwzięcia programowe).

HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ

 • Mam określony system wartości, wiem jakie jest moje miejsce we wspólnocie religijnej do której należy.
 • Pogłębiam wiedzę religijną w określonym zakresie np. metody pracy nad sobą, moralność, wiedza o historii kościołów, znajomość Biblii itp.
 • Opiekuję się stale grupą dzieci lub młodzieży (harcerskiej, przy parafii,
  w szkole, w świetlicy).
 • Zapoznam się z wybraną encykliką błogosławionego Jana Pawła II.
 • Przeprowadzę dla wybranej grupy adorację, czuwanie lub wieczór refleksji tematycznej.
 • Wezmę udział w spotkaniu ekumenicznym.
 • Opracuję zbiórkę i scenariusz uroczystości Dnia Papieskiego.

Materiał opracowany przez uczestników Obozu Kleryków i Kapelanów harcerskich - Głodówka 2005 r.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.