»program
»imprezy - regulaminy

Turystyczna Gala Piosenki Żeglarskiej

Starzy Znajomi ze Szlaku oraz Przyjaciele wraz z Komendą Hufca ZHP Świdnica pod przywództwem hm. Sławomira Chudy zapraszają na Festiwal Piosenki. 

ORGANIZATORZY:

# Komenda Hufca ZHP w Świdnicy.

# Starzy Znajomi ze Szlaku oraz Przyjaciele.

# Integracja środowisk harcerskich

# Popularyzacja śpiewania w drużynach harcerskich, gromadach zuchowych oraz kręgach instruktorskich.

 

TERMIN, MIEJSCE i GODZINA:

# 25.01.2014 (sobota); III LO w Świdnicy, ul. Kościelna 32.

# Rozpoczęcie festiwalu o godzinie 09:00.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

# Uczestnicy wykonują dwie piosenki: turystyczną oraz żeglarską.

# Obowiązują kategorie wiekowe:

- zuchy (klasy I-III),

- harcerze (klasy IV – VI),

- harcerze starsi (gimnazja),

- wędrownicy i instruktorzy.

# wpisowe w wysokości 6 zł. od osoby płatne w KH ZHP w Świdnicy do 15.01.2014 r.

# w ramach wpisowego zapewniamy: nagrody i dyplomy dla najlepszych, pamiątkową plakietkę, dobrą zabawę oraz humor.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

# W pierwszej kolejności drużyny zaprezentują się w piosence turystycznej.

# Drużynowy lub opiekun wystąpi na scenie wraz z organizatorami w bloku muzycznym podczas obrad Jury.

# Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prezentowanych utworów 
w mediach oraz na nośnikach danych.

# Organizatorzy zastrzegają sobie do wykorzystania wizerunku w mediach osób biorących udział w festiwalu.

# Jeżeli drużyna biorąca udział w Turystycznej Gali Piosenki Żeglarskiej potrzebuje podłączenie do sprzętu nagłaśniającego (gitara, odtwarzacz CD, keyboard) powinna to zgłosić organizatorom na 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 

Oryginał regulaminu z zapisem nutowym macie - tutaj


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.