»do pobrania
»akcje zarobkowe

Warunki pakowania zakupów - akcje zarobkowe

AKCJA ZAROBKOWA - PAKOWANIE ZAKUPÓW W MARKECIE

Regulamin

 1. Przed zgłoszeniem w KH akcesu uczestniczenia w akcji należy zapoznać się z regulaminem, a nastepnie podpisać zobowiązanie do jego przestrzegania i dostarczyć do hufca. Wraz z regulaminem należy dostarczyć grafik dyżurów (zarówno harcerzy stojących przy kasach jak i opiekunów). 
 2. Pakowanie zakupów odbywa się w godzinach  10.00 – 20.00 - w dni wolne od zajęć lekcyjnych; 16.00 – 20.00 - w pozostałe dni nauki szkolnej. 
 3. Jednostki uczestniczące w akcji zbierają środki na własną działalność statutową (umundurowanie, obóz, opłacenie wpisowego na imprezy, sprzęt biwakowy drużyny itp.).  Ze środków nie mogą być pokrywane indywidualne potrzeby harcerzy uczestniczących w akcji zarobkowej.Te zasady należy precyzyjnie wytłumaczyć dzieciom i rodzicom.
 4. W czasie trwania akcji musi być obecny pełnoletni instruktor, który jest odpowiedzialny za zdrowie, bezpieczeństwo i wzorowe zachowanie harcerzy.
 5. Akcja musi być prowadzona w pełnym umundurowaniu (buty ciemne, pas harcerski, bluza mundurowa, chusta drużyny, chłopcy czyste i wyprasowane czarne, oliwkowe lub jednolite niebieskie dżinsy, czyste, wyprasowane itp., dziewczęta – obowiązkowo spódnica harcerska i getry).
 6. Pieniądze pochodzące z akcji zarobkowej nalezy komisyjnie przeliczyć po każdym dniu, a informacja o zebranej danego dnia kwocie musi być przekazana elektronicznie do skarbnika hufca. Przed wpłaceniem do hufca zebranych kwot nalezy wymienić bilon na duże nominały. Wpłaty należy dokonać nie rzadziej niż raz na trzy dni.
 7. Za zebrane w ciągu dnia środki, ich zabezpieczenie i przewożenie odpowiedzialny jest drużynowy.
 8. Rozliczenie dzienne i wpłata na KP do hufca odbywa się na podstawie PROTOKOŁU PRZELICZENIA ZEBRANYCH PIENIĘDZY według załączonego wzoru (do pobrania na www.swidnica.zhp.pl).
 9. Drużyna przystępując do musi mieć opłacone składki członkowskie. W przypadku zaległości składkowych są one regulowane z wpływów z bieżącej akcji. Składki naliczane są na podstawie stanu w Ewidencji ZHP. 
 10. Drużyny biorące udział w akcji opłacają ubezpieczenie NNW na kolejny rok w wysokości 8 zł od członka drużyny wg stanu w Ewidencji ZHP.
 11. Kwota zebrana w wyniku akcji zapisywana jest na kartotece jednostki. 
 12. Uczestników akcji obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Należy pytać klientów o możliwość pakowania zakupów, dotyczy to zwłaszcza osób starszych. Od zadowolenia klientów i właścicieli sklepów zależy nasz wizerunek na przyszłość. 
 2. Osoby pakujące zakupy muszą mieć czyste ręce (bez ran, itp.) i obcięte paznokcie.
 3. Nie można brać udziału w żadnych promocjach świątecznych marketu.
 4. Na skarbonkach musi znajdować się czytelna informacja o tym, że zbierane środki przeznaczone będa m.in.: na obóz harcerski.
 5. Druzyny pobierają z hufca oznakowane skarbonki. Po zakończeniu akcji puszki należy natychmiast oddać do hufca. W przypadku nie oddania skarbonki pobierana będzie opłata dyscypilnarna 30 zł/szt.

Jednostka, która nie przestrzega powyższego regulaminu będzie odsunięta od kolejnej akcji,a drużynowy zostanie ukarany w rozkazie komendanta hufca.

Komendant Hufca                                                                 Drużynowy/ Szczepowy


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Cz. 8.00-17.00,
Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.