»do pobrania
»akcje zarobkowe

Warunki pakowania zakupów - akcje zarobkowe

AKCJA ZAROBKOWA - PAKOWANIE ZAKUPÓW W MARKECIE

Regulamin do pobrania w pdf: tutaj...

REGULAMIN AKCJI ZAROBKOWEJ

……………………………………………………………………………………
(rodzaj akcji)

……….……………………………………………………………………………..
termin przeprowadzenia akcji (od kiedy do kiedy)

 1. Każdą akcję zarobkową będącą zbiórką publiczną należy zgłosić, na specjalnym druku,
  w Komendzie Hufca ZHP najpóźniej na 14 dni przed jej rozpoczęciem.
 1. Przed przystąpieniem do akcji należy zapoznać się z regulaminem i podpisać warunki jego przestrzegania, a następnie dostarczyć do Hufca wraz ze zgłoszeniem zbiórki publicznej oraz grafikiem dyżurów (zarówno harcerzy stojących przy kasach jak
  i opiekunów). 
 2. Pakowanie zakupów odbywa się w godzinach  10.00 – 20.00 - w dni wolne od zajęć lekcyjnych; 16.00 – 20.00 - w pozostałe dni nauki szkolnej. 
 3. Jednostki uczestniczące w akcji zbierają środki na własną działalność statutową (umundurowanie, obóz, opłacanie składek zadaniowych na przedsięwzięcia, sprzęt drużyn, itp.).  Ze środków nie mogą być pokrywane indywidualne potrzeby harcerzy uczestniczących w akcji zarobkowej. Te zasady należy precyzyjnie wytłumaczyć dzieciom i na spotkaniach z rodzicami.
 4. W czasie trwania akcji musi być obecny pełnoletni instruktor, który jest odpowiedzialny za zdrowie, bezpieczeństwo i wzorowe zachowanie harcerzy.
 5. Akcja musi być prowadzona w pełnym umundurowaniu (buty ciemne, pas harcerski, bluza mundurowa, chusta drużyny, chłopcy czyste i wyprasowane czarne, oliwkowe lub jednolite niebieskie dżinsy, czyste, wyprasowane itp., dziewczęta – obowiązkowo spódnica harcerska i getry).
 6. Pieniądze pochodzące z akcji zarobkowej należy komisyjnie przeliczyć po każdym dniu
  i sporządzić protokół według wzoru (do pobrania na stronie hufca), a następnie wpłacić je do hufca. Przed wpłaceniem do hufca należy wymienić bilon na duże nominały. Za zebrane w ciągu dnia środki, ich zabezpieczenie i przewożenie odpowiedzialny jest drużynowy.
 7. Drużyna przystępując do akcji musi mieć opłacone składki członkowskie. W przypadku zaległości składkowych są one regulowane z wpływów z bieżącej akcji. Składki naliczane są na podstawie stanu w Ewidencji ZHP. 
 8. Kwota zebrana w wyniku akcji zapisywana jest na kartotece jednostki. 
 9. Uczestników akcji obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Należy pytać klientów o możliwość pakowania zakupów, dotyczy to zwłaszcza osób starszych. Od zadowolenia klientów i właścicieli sklepów zależy nasz wizerunek na przyszłość. 
 2. Osoby pakujące zakupy muszą mieć czyste ręce (bez ran, itp.) i obcięte paznokcie.
 3. Nie można brać udziału w żadnych promocjach świątecznych marketu.
 4. Na zaplombowanych i czystych skarbonkach musi znajdować się czytelna informacja
  o tym, że zbierane środki przeznaczone będą m.in.: na obóz harcerski.

 

Jednostka, która nie przestrzega powyższego regulaminu będzie odsunięta od kolejnej akcji, a drużynowy zostanie ukarany w rozkazie komendanta hufca.

 

Komendant Hufca                                                                 Drużynowy/ Szczepowybaner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.