»multimedia
»imprezy - regulaminy
»zdjęcia

Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]

17 listopada 2013 r. w miasteczku Nowa Uszyca na Ukrainie miała miejsce wyjątkowa, podniosła uroczystość. Na miejscowym cmentarzu odsłonięto i poświęcono tablice upamiętniające pochowanych tu polskich legionistów generała Hallera, którzy spoczęli w tym miejscu w 1920 roku.

Na tablicach umieszczono napisy w języku polskim i ukraińskim: „Tu spoczywają żołnierze wojska polskiego pochowani w 1920 roku. Prosimy o modlitwę. Rodacy Rodakom.” Na mogile zapłonęły znicze, złożono wieńce.

Nad mogiłą legionistów pochylili się przedstawiciele władz polskich na czele z Konsulem Generalnym RP na Ukrainie, Attaché Wojska Polskiego w Kijowie, Dolnośląską Kurator Oświaty, przedstawicielami IPN, władzami Gminy Świdnica reprezentowanymi przez zastępcę wójta Zbigniewa Kanickiego. W uroczystości wzięli udział reprezentanci władz ukraińskich miasta, rejonu i ukraińskiego parlamentu. , a poświęcenia i modlitwę za pochowanych żołnierzy dokonało trzech kapłanów: ksiądz Marek proboszcz w Nowej Uszycy, ksiądz Dariusz Stańczyk, komendant Hufca Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie oraz Ojciec Igor z Cerkwi Greko-katolickiej. Młodzież z gimnazjum reprezentowała sześcioosobowa grupa, której przewodniczył dyrektor Zbigniew Janus.  

Cmentarz w Uszycy od wielu lat był miejscem zapomnianym i zaniedbanym. Porządkowania i odnowy tej nekropolii w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” podjęli się w tegoroczne wakacje członkowie 13 ŚDSH „Mafikeng” im. Andrzeja Romockiego „Morro”, pod opieką pwd. Moniki Kornackiej – Iwaniec, nauczycielki Gimnazjum. Obok zadań oczyszczenia terenu, zajęli się porządkowaniem, ogradzaniem i zaznaczeniem mogiły żołnierskiej. W dowód uznania część z nich miała okazję uczestniczyć w uroczystościach 17 listopada. 

Opracowano na podstawie Serwisu Internetowego Gminy Świdnica

hm. Misia Pamuła

zastępca d.s. programowych hufca ZHP Świdnica


Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
Harcerze z Pszenna na Ukrainie [foto]
baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.