»program
»imprezy - regulaminy

XXIX Rajd Hufca - Ćwiczenia Roju 44

CELE ĆWICZEŃ

 • Upamiętnienie 44 rocznicy nadania Rojowi Świdnica imienia i wręczenia sztandaru.
 • Przybliżenie patrona Roju – Szarych Szeregów.
 • Wyłonienie najlepszej Rodziny naszego Roju.

 

ORGANIZATORZY ĆWICZEŃ

 • Komenda Roju ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy
 • Komenda Ćwiczeń w składzie:

Komendant Ćwiczeń                               - Byk

Sekcja zadaniowo – programowa        - Bursztyn i Mysza

Sekcja techniczno – logistyczna          - Jurand, Mysza, Niedźwiadek

Sekcja pomysłów                          - Kama, Niedźwiadek, Feliks, Płomienna

 

TERMIN I MIEJSCE

 • Ćwiczenia odbędą się bez względu na pogodę w terminie 24 – 25 maja 2014 r.
 • Miejsce – Góry Sowie (tereny zielone pensjonatu „Bukowa Chata” w Jugowie).
 • NOCLEG w warunkach polowych.

 

UCZESTNICTWO W ĆWICZENIACH:

 • Każdy patrol przyjmuje na czas trwania Ćwiczeń kryptonim związany z Szarymi Szeregami i podaje go na karcie zgłoszenia.
 • Każdy patrol obiera sobie na czas Ćwiczeń bohatera (z listy przygotowanej przez Komendę Ćwiczeń i udostępnioną w Komendzie Roju). Imię i nazwisko bohatera należy podać wraz ze zgłoszeniem na Ćwiczenia.
 • Zgłoszenie na Ćwiczenia należy złożyć do 19 maja 2014 r. (poniedziałek)
 • Wraz ze zgłoszeniem należy wpłacić wpisowe w wysokości 23 zł od osoby – OPIEKUN NIE WNOSI WPISOWEGO
 • W Ćwiczeniach biorą udział patrole minimum 6 osobowe + pełnoletni opiekun.
 • Drużyna może wystawić tylko jeden patrol w danym pionie.

 

UBEZPIECZENIE

 • Odpowiedzialność za uczestników patrolu oraz zapoznanie ich z regulaminem ponosi opiekun patrolu.
 • Patrole będą ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Komendę Roju.

 

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE PATROLU

 • namioty z wystarczającą liczbą miejsc noclegowych (sprzęt zostanie przewieziony autobusem, jednym kursem wraz z drużynami).
 • apteczka z wyposażeniem,
 • prowiant na czas trwania Ćwiczeń,
 • 1 metr linki do wiązania węzłów,
 • 1 busola,
 • mapa „Góry Sowie”,
 • przybory do pisania,
 • saperka,
 • bateria płaska 4,5 V oraz wkrętak płaski, najlepiej tzw. próbnik. Każdy uczestnik rajdu powinien umieć posługiwać się próbnikiem,
 • chorągiewki sygnalizacyjne 4 szt.,
 • flaga biało – czerwona o wymiarach 2,5 x 1,5 m,
 • zabezpieczona przed wilgocią paczka zapałek.

 

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA

 • śpiwór,
 • karimata lub inny materac,
 • obuwie turystyczne,
 • okrycie przeciwdeszczowe,
 • zapasowe skarpety,
 • przybory do szycia,
 • kompletne umundurowanie z nakryciem głowy,
 • książeczka harcerska ewentualnie legitymacja szkolna,
 • kubek na herbatę.
 • zdjęcie do legitymacji (zdjęcie może być zeskanowane i wydrukowane
  w kolorze lub czarno białe – NIE ROBIĆ SPECJALNIE ZDJĘĆ U FOTOGRAFA
  ).
 • Opaska biało - czerwona

 

WYŻYWIENIE

 • Uczestnicy Ćwiczeń przygotowują posiłki we własnym zakresie. Jeden gorący posiłek – w sobotę po wędrówce – gwarantują organizatorzy.

 

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW

 • ubezpieczenie,
 • pamiątka z Ćwiczeń,
 • ciepły posiłek,
 • transport autobusem w obie strony.

 

NAGRODY

 • Współzawodnictwo będzie prowadzone w pionach: harcerskim, starszoharcerskim, wędrowniczym W przypadku małej liczby zgłoszeń w pionach Komenda Ćwiczeń zastrzega sobie prawo ich połączenia,
 • Dla najlepszych Rodzin w pionach: nagrody rzeczowe,
 • Za zajęcie I miejsc w poszczególnych pionach: puchary Komendanta Roju,
 • Każdy patrol otrzyma dyplom uczestnictwa.

 

PUNKTACJI PODLEGAĆ BĘDĄ

 • wiedza harcerska,
 • wiedza turystyczno-krajoznawcza - mapa Góry Sowie,
 • umundurowanie,
 • ekwipunek indywidualny i patrolu,
 • zadania niespodzianki (w tym m.in. Manewry Techniczno – Obronne).

 

WYJAZD I POWRÓT

 • Zbiórka na wyjazd – 24 maja 2014 r. (sobota) o godzinie 8.00 na Pl. Wojska Polskiego przed SP nr 315.
 • Powrót do Świdnicy – 25 maja 2014 r. (niedziela) około godziny 14.00.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszyscy uczestnicy Ćwiczeń mają obowiązek przestrzegania zasad harcerskiego postępowania, dyscypliny, regulaminów o ochronie przyrody, bezpieczeństwa p.poż, przepisów o poruszaniu się po drogach (fragment niebieskiego szlaku przebiegać będzie po drodze asfaltowej).
 • Dyskwalifikacja patrolu rajdowego może nastąpić w przypadku postępowania niezgodnego z Prawem Zucha i Prawem Harcerskim lub regulaminem Ćwiczeń.
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie trwania Ćwiczeń ponoszą patrole rajdowe i ich opiekunowie.
 • Drużynowi przed rajdem wybiorą jedną osobę do zadania konspiracyjnego (więcej szczegółów podczas przejazdu Rojem na miejsce Ćwiczeń).
 • Przebieg tras:

Trasa 1 (starszoharcerska, wędrownicza): Start – Bukowa Chata (szlak zielony) – schr. Zygmuntówka (szlak czerwony) – Zimna Polanka – Trzy Buki (szlak żółty) - Leśny Dworek (niebieski szlak) –  Przełęcz  Woliborska – Wigancicka Polana (szlak czerwony) – Bielawska Polanka – Kalenica –  schr. Zygmuntówka  (szlak zielony) - Meta Bukowa Chata (nocleg).

Trasa 2 (harcerska): Start – Bukowa Chata (szlak zielony) – schr. Zygmuntówka  (szlak czerwony) - Zimna Polanka  - Kalenica – Bielawska Polanka – Wigancicka Polana – Przełęcz Woliborska  (szlak niebieski) – Leśny Dworek  (szlak niebieski)– Trzy Buki (szlak żółty) –  Zimna Polanka (szlak czerwony) – schr. Zygmuntówka (szlak zielony)– Meta Bukowa Chata (nocleg).

 • Potwierdzamy punkty do książeczki GOT.
 • Drużyny przenoszą swój sprzęt biwakowy z Przełęczy Jugowskiej na miejsce biwakowe w okolicach Bukowej Chaty (ok. 30 min . zielonym szlakiem).

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendy Ćwiczeń.

Regulamin do pobrania - tutaj

Karta zgłoszenia - word    pdf


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.