»program
»imprezy - regulaminy

XXI Hufcowy Turniej Gry w Palanta - 27.09.2014

I. Cel

 • Upowszechnianie gry w palanta wśród gromad i drużyn hufca.
 • Dobra zabawa.

II. Termin i miejsce

 • Turniej odbędzie się 27 września 2014r. od godz. 9.oo do godz. 16.oo na boisku Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych przy ul. Wałbrzyskiej 33-35 w Świdnicy.

III. Organizatorzy

 • Komenda Hufca ZHP Świdnica
 • Krąg Instruktorski „Mrówkojady” im. Aleksandra Kamińskiego
 • Komendant:               pwd.    Klaudia Christ
 • Sędzia Główny:         hm.      Andrzej Góralski

IV. Uczestnicy

 • Uczestnikami mogą być: zuchy, harcerki i harcerze z drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, podzieleni na kategorie wiekowe (nie ma podziału na kategorie dziewcząt i chłopców).
 • Zespół może liczyć maksymalnie 10 osób.
 • KATEGORIE:          

zuchowa               - roczniki 2006 i młodsze
harcerska             - roczniki 2005 - 2002

 starszoharcerska  - roczniki 2001 - 1999

 wędrownicza       - roczniki 1998 i starsze

 • Osoba startująca w dwóch lub więcej zespołach wnosi wpisowe w każdej drużynie.
 • Jedna osoba nie może startować w dwóch kategoriach wiekowych z jednej drużyny.
 • Jedna osoba nie może startować w dwóch drużynach w tej samej kategorii.
 • Jedna drużyna nie może wystawić dwóch zespołów w tej samej kategorii (wyjątek stanowią zespoły zuchowe).
 • W przypadku małej ilości drużyn w danym pionie kategorie mogą zostać połączone.

V. Zgłoszenia

 • Zgłoszenia wraz ze składką zadaniową  w wysokości  2 zł od osoby należy składać do komendy hufca, do dnia 19 września.
 • Uczestnicy turnieju będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach polisy hufca.

VI. System rozgrywek

 • W zależności od liczby zgłoszonych drużyn rozgrywki odbędą się systemem pucharowym lub „każdy z każdym”. 
 • Kolejność gier zostanie rozlosowana przez organizatorów, grafik będzie wywieszony w siedzibie hufca w dniu 22 września 2014 r. 
 • Na mecz należy zgłosić się na 15 minut przed wyznaczoną godziną.
 • Organizatorzy nie zapewniają sprzętu do gry (piłeczka i kij).
 • Regulamin gry odbywa się według załącznika.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego.

VII. Nagrody

 • Zwycięskie drużyny każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrodę rzeczową, zdobywcy drugich miejsc – słodycze. Każda drużyna otrzyma dyplom.

 • Przedsięwzięcie jest dofinansowywane ze środków własnych hufca Świdnica.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania - tutaj

 

XXI Turniej w Palanta 27.09. – GRAFIK ROZGRYWEK


9.00 – HAKUNA MATATA – LEŚNE DUSZKI 1
9.25 – 29 ŚDSH – 13 ŚDSH
9.50 – Leśne Duszki 1 – Leśne Duszki 2
10.15 – 10 ŚDH (starsi) – 13 ŚDSH
10.40 – 29 ŚDH – 10 ŚDH
11.05 – 29 ŚDSH – 10 ŚDH (starsi)
11.30 – HAKUNA MATATA – LEŚNE DUSZKI 2
12.00 – 29 ŚDSH (pion wędrowniczy) – KI „MRÓWKOJADY”


Organizatorzy proszą o zgłoszenie się 15 minut przed rozpoczęciem meczu.baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.