»program
»wychowanie duchowe

Ceremoniał harcerski podczas Mszy Św.

ZASADY MUSZTRY I CEREMONIAŁU HARCERSKIEGO

punkty dotyczące zachowania harcerzy podczas Mszy Św.

4.    ZASADY UCZESTNICZENIA DRUŻYN HARCERSKICH REPREZENTUJĄCYCH ZWIĄZEK W UROCZYSTOŚCIACH PAŃSTWOWYCH, PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYCH

4.1. Drużyny reprezentujące Związek w uroczystościach państwowych realizują zadania   

   przewidziane dla nich przez głównego organizatora uroczystości zgodnie ze scenariuszem
   danej uroczystości i “Zasadami musztry i ceremoniału harcerskiego”.

4.2.  Udział harcerskich reprezentacji w uroczystościach patriotyczno-religijnych uzależniony jest  

   od ogólnego scenariusza, miejsca i okoliczności uroczystości.

4.2.1.  W mszach polowych uczestniczyć mogą:

–      indywidualnie harcerki i harcerze,

–      zastępy harcerskie bądź drużyny w zwartym szyku,

–      drużyna sztandarowa ze sztandarem,

–      harcerze do posługi liturgicznej,

–      orkiestra harcerska bądź inny harcerski zespół wokalno-instrumentalny.

Drużyna sztandarowa ustawia się na wprost ołtarza.

Drużyna sztandarowa przyjmuje postawę zasadniczą przed Ewangelią, Podniesieniem, Błogosławieństwem.

Komendy do przyjęcia postawy zasadniczej i swobodnej powinny być poprzedzane sygnałem na trąbce.

4.2.2.  W mszach w obiektach sakralnych uczestniczyć mogą:

–      indywidualnie harcerki i harcerze,

–      zastępy harcerskie bądź drużyna, jeżeli pozwolą na to warunki,

–      poczet (poczty) sztandarowy,

–      harcerze do posługi liturgicznej, trębacze lub zespół wokalno-instrumentalny.

Poczet sztandarowy zajmuje miejsce z prawej strony ołtarza bądź inne, wyznaczone przez organizatora uroczystości.

Poczet (poczty) sztandarowy wprowadza się przed zajęciem przez celebransa miejsca przy ołtarzu, a wyprowadza po opuszczeniu przez celebransa miejsca przy ołtarzu, ale przed opuszczeniem obiektu przez pozostałych uczestników uroczystości.

Poczet sztandarowy w czasie mszy św. występuje w nakryciach głowy.

Zachowanie się pocztu sztandarowego musi być zgodne z „Zasadami musztry i ceremoniału harcerskiego” i „Ceremoniałem wojskowym”.

4.3     Drużyny harcerskie uczestniczące w uroczystościach patriotyczno-religijnych w charakterze oficjalnych reprezentacji Związku - bez względu na swoje wyznanie - w świątyniach i innych miejscach wyznań zachowują się zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego wyznania.

Uczestnicząc w uroczystościach religijnych - Mszach św., harcerze zdejmują nakrycie głowy a harcerki pozostają w nich.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.