»program
»imprezy - regulaminy

Rajd Bałwan 2015

Organizatorzy:

 • KI „Mrówkojady”
 • KH ZHP Świdnica im. Szarych Szeregów

 

II.    Komitet Bałwanowy (sztab)

 • Komendantka  - phm. Teresa Dubel

Członkowie:

 • pwd. Jakub Feldman
 • phm. Anna Góralska
 • pwd. Wojciech Maruszewski

 

III.      Cele

 • integracja patroli,
 • wyłonienie najlepszych zespołów,
 • poznanie walorów turystycznych okolic Świdnicy.

 

IV.  Termin i miejsce

 • 27.02. – 1.03.2015 r.
 • Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.
 • Zbiórka uczestników przed Szkołą Podstawową nr 315 w piątek 27.02.15 r.  o godzinie 16.30. Powrót w niedzielę 1.03.15 r.
  ok. godz. 14.00.

 

V.   Potwierdzenie udziału w rajdzie

 • Zgłoszenia należy składać w siedzibie komendy hufca przy
  ul. Lelewela 18 do 13 lutego 2015 r. (piątek).
 • W rajdzie biorą udział patrole min. 5-osobowe wraz
  z pełnoletnim  opiekunem (na czele stoi komendant patrolu).
 • Kategorie: ur. w 2002 i później (harcerska),

                         ur. w latach 2001 – 1999 (starszo harcerska),

                      ur. w latach 1998  i wcześniej (wędrownicza).

 

VI.  Składka zadaniowa

 • Składka zadaniowa wynosi 27 zł, opiekun nie wnosi wpisowego.
 • W ramach składki zapewniamy:

-    własne M (nocleg w szkole),

-    pamiątkową plakietkę,

-    przejazd autobusem,

-    ubezpieczenie NW,

-    wrzątek,

-    dyplomy i nagrody,

-    dobrą zabawę.

 • Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków własnych Komendy Hufca ZHP Świdnica.

 

VII.   Należy ze sobą zabrać

Patrolem:

-    proporzec (jeśli  drużyna  posiada),  apteczkę  z  wyposażeniem, 
2 busole, chorągiewki sygnalizacyjne, metr linki, mapę terenu, na którym odbędzie się rajd, zapałki. 

 

Indywidualnie:

-    kurtkę przeciwdeszczową i mrozoodporną, kompletne umundurowanie, śpiwór, karimatę, przybory do jedzenia i picia, prowiant na czas rajdu, obuwie zmienne (adidasy, trampki, najlepiej z białą podeszwą), zapasowe skarpety, legitymację lub książeczkę harcerską, przybory do mycia, szycia i pisania, latarkę.

 

VIII. Wyżywienie

 • Uczestnicy przygotowują posiłki we własnym zakresie.

 

IX Punktacja

 • wiedza o historii ZHP w latach 1945-1989 oraz wiedza turystyczno-krajoznawcza (dotycząca terenu na którym odbywa się rajd),
  • prezentacja zespołów podczas sobotniego wieczoru

       (patrz: zadanie przedrajdowe),

 • zadania – niespodzianki,
 • ekwipunek,
 • gra terenowa,
 • przeciąganie liny,
 • punkty do dyspozycji organizatorów.

 

X.    Postanowienia końcowe

 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Dyskwalifikacja uczestników może nastąpić w przypadku postępowania niezgodnego z regulaminem spotkania oraz Prawem Harcerskim.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w miejscu zakwaterowania ponoszą opiekunowie zespołów.
 • W przypadku zbyt małej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian kategorii.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

Zadanie przedrajdowe

Podczas sobotniego wieczoru tradycyjnie patrole prezentować będą przygotowane wcześniej zadanie. Tym razem polegać będzie ono na wykonaniu jednego z wielkich przebojów KFPP Opole z lat 1963-1988. Przygotujcie wykonanie wybranego przez Was utworu wykonanego w tych latach w ramach Festiwalu (nie musi być to piosenka zwycięska). Przy zgłoszeniu podajcie tytuł, wykonawcę i rok wykonania utworu.

 

Występy będą oceniane wg następujących kryteriów:

- znajomość tekstu wśród członków patrolu,

- akompaniament (dobór i zróżnicowanie instrumentów),

- zaangażowanie członków patrolu,

- stroje nawiązujące do epoki,

- ogólne wrażenie, pomysłowość.

Uwaga! Nie będzie możliwości odtwarzania nagrań z płyt i innych nośników. To ma być tylko Wasze wykonanie.

 

REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.