»program
»imprezy - regulaminy

Harcerski Rajd Rowerowy

1. Organizatorzy

Inicjator – koordynator – hm. Sławomir CHUDY,

Komenda Hufca ZHP w Świdnicy,

Instruktorzy hufca.

 

2.    Cel

* Uczczenie Jubileuszu 70-lecia Hufca ZHP Świdnica.

* Propagowanie turystyki rowerowej.

* Propagowanie aktywnej formy wypoczynku.

* Integracja gromad, drużyn, kręgów instruktorskich oraz instruktorów.

 

3.    Termin i miejsce

* Rajd rowerowy odbędzie się bez względu na pogodę w sobotę 10 października 2015 r.

* Miejsce startu uzależnione jest od kategorii wiekowej uczestnika:

- godz. 10.00 - harcerze starsi, wędrownicy oraz instruktorzy: parking przy ul. Śląskiej
w Świdnicy;

- godz. 11.00 - harcerze: parking przy ul. Śląskiej w Świdnicy;

- godz. 12.00 - zuchy: SP nr 1 na osiedlu Zawiszów w Świdnicy; start o godzinie 12:00

 

 

4.    Składka zadaniowa i zgłoszenia

* Składka zadaniowa wynosi 5 zł od osoby. W ramach składki organizatorzy zapewniają:

- znaczek pamiątkowy,

- poczęstunek przy ognisku,

- herbatę.

* Składkę należy wpłacić do KH ZHP w Świdnicy ul. Lelewela 18, do piątku
2 października 2015 r.; wraz ze składką zadaniową należy przynieść kartę zgłoszenia.

 

 

5.    Ogólny zarys rajdu

* Start odbywa się z miejsc wyznaczonych dla poszczególnych kategorii wiekowych (patrz pkt 3) i przejazd na metę wyznaczoną wg mapy i nie oznakowaną w terenie trasą. Powrót ze wszystkich tras powinien nastąpić na godz. 14:00. Meta zlokalizowana jest na terenach zielonych OSiR, przy basenie odkrytym, ul. Śląska w Świdnicy.

* Na mecie od godz. 14:00 planowane jest dla wszystkich ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz wspólne jubileuszowe śpiewanki.

* W pobliżu ogniska rozłożone będą rowery stacjonarne, na których „Każdy może wykręcić swoją siódemkę”. To oferta dla osób, które chciałyby uczestniczyć w rajdzie,
a nie posiadają własnego roweru.

* Zakończenie rajdu planowane jest na godzinę 15:00.

 

 

6.    Trasy przejazdu (5+20+45 = 70 km)

* długość trasy zuchowej  ok. 5 km: start godz. 12:00 na parkingu SP nr 1 na Osiedlu Zawiszów przy ul. Galla Anonima/ ul. Odnowiciela/ przejazd kolejowy!/ „Strzelnica”/ Tesco/ ul. Strzegomska/ ul. Letnia/ ul. Sikorskiego/ ul. Komunardów/ ruiny altany
w Parku Młodzieżowym/ ul. Wałbrzyska przejazd kolejowy/ Park Pionierów/ ul. Śląska/ Meta: tereny zielone OSiR.

 

* długość trasy harcerskiej ok. 25 km: start godz. 11: 00 z parkingu przy ul. Śląskiej/
ul. Śląska/ zalew/ ul. F.Chopina/ ul. A. Mickiewicza/ ul. Wałbrzyska/ ul. Głowackiego/
ul. Niecała/ ul. Tenisowa/ ul. Komunardów/ ul. Sikorskiego/ ul. Letnia/ „Strzelnica”/ ciepłownia Zawiszów/ ul. Pogodna/ droga polna wzdłuż ogródków działkowych/
ul. Ząbka/ ul. K.Wielkiego/ ul. Stęczyńskiego/ ul. Wrocławska/ ul. Łączna/
ul. Kliczkowska/ ul. Witosa/ ul. Przemysłowa/ ul. Kopernika/ ul. Towarowa/
ul. Kasztanowa/ ul. Wiśniowa/ ul. Przedwiośnie/ ul. Bystrzycka/ ul. Kraszowicka/
ul. Chłopska/ ul. Kraszowicka/ ul. Przyjaźni/ ul. Zielona/ ul. Śląska/
Meta: tereny zielone OSiR.

 

* długość trasy starszoharcerskiej, wędrowniczej oraz instruktorskiej ok. 40 km: start godz. 10:00  z parkingu przy ul. Śląskiej - Bystrzyca Dolna/ dawna „Aleja Czereśniowa”/ Witoszów Dolny/ Komorów/ Milikowice/ Witków!/ Stary Jaworów/ Bolesławice/ Nowice!/ Wierzbna/ Panków/ Niegoszów/ Wilków/ Pszenno!/ Jagodnik/ Świdnica
ul. Towarowa (ścieżka rowerowa)/ ul. Kasztanowa/ ul. Wiśniowa/ ul. Przedwiośnie/
ul. Bystrzycka/ ul. Kraszowicka/ ul. Chłopska/ ul. Kraszowicka/ ul. Przyjaźni/ ul. Zielona/ ul. Śląska/ Meta: tereny zielone OSiR.

 

Legenda do opisu trasy

  1. Trasa pogrubiona (np.: ul. Sikorskiego) oznacza, że należy jechać po ścieżce rowerowej
  2. Wykrzyknik (np.: przejazd kolejowy!) – oznacza miejsce, w którym należy szczególnie uważać.

 

7. Wyposażenie

* Indywidualne: sprawny rower, oświetlenie biała lampka z przodu oraz czerwona
z tyłu, czerwone światło odblaskowe (tył), dzwonek, kask rowerowy, strój odpowiedni do panujących w tym dniu warunków atmosferycznych, chusta skautowa lub drużyny, woda do picia, dętka (rozmiar dostosowany do własnego roweru), pompka
(w zależności od wentyla w swoim rowerze),

* Patrolu: apteczka pierwszej pomocy wyposażona w niezbędne akcesoria, naładowany telefon komórkowy (min. 2 szt.), w zależności od pokonywanej trasy plan Świdnicy lub powiatu świdnickiego,  aparat fotograficzny, najlepiej kamera.

 

8.    Informacje ogólne

* Każda gromada/ drużyna/ krąg może wystawić dowolną liczbę patroli.

* Organizator nie gwarantuje rowerów i nie zapewnia innego sprzętu rowerowego.

* Patrol składa się max. z 15 osób wraz z opiekunami.

* Na każdy patrol przypada po dwóch opiekunów.

* Przynajmniej jeden z opiekunów musi posiadać ważne Prawo Jazdy/kartę rowerową.

* Każdy z opiekunów patrolu musi posiadać kamizelkę odblaskową.

* Podczas trwania rajdu odpowiedzialność za uczestników patrolu oraz mandaty za złamanie przepisów Ruchu Drogowego ponoszą opiekunowie patrolu.

* W przypadku, gdy drużyna nie może wystawić patrolu, a są osoby chętne, które chcą wystartować w rajdzie, mogą zgłaszać się indywidualnie. Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców.

* Osoby, które zgłosiły się indywidualnie, zostaną przydzielone do poszczególnych patroli w danej kategorii wiekowej.

* W rajdzie mogą wziąć udział rodzice zuchów oraz rodziny instruktorów i należy osoby te zgłosić wraz z patrolem w karcie zgłoszenia.

* Podczas rajdu poruszamy się w max. 15-osobowych patrolach.

* Pomiędzy patrolami należy zachować  odstęp min. 200 m.

* Trasy będą przebiegały ulicami miasta. Korzystając z drogi publicznej należy zachować ostrożność i szczególnie wtedy stosować zalecany odstęp 200 m
między patrolami.

* Na chodnikach, gdzie nie ma wyraźnie wytyczonej ścieżki rowerowej pieszy ma pierwszeństwo.

* W przypadku przekraczania ruchliwych ulic, jeżeli nie ma wytyczonych przejść dla rowerzystów należy skorzystać z przejść dla pieszych.

* Przez przejście dla pieszych rower należy przeprowadzić.

* Opiekun patrolu zobowiązany jest do zapoznania uczestników rajdu z regulaminem.

* Osoby zgłaszające się indywidualnie, powinny zapoznać się z regulaminem rajdu.

 

 

9.    Postanowienia końcowe

* Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

* Patrol biorący udział w rajdzie powinien wykonać dwa zadania (nie są obowiązkowe, ale mile widziane):

1. Należy przećwiczyć z patrolem jazdę w grupie, jeden za drugim tzw. „gęsiego”, pokonywanie zakrętów, zatrzymywanie się. Minimalny proponowany dystans jaki należy pokonać to 5 km.

2. Z rowerowym patrolem wykonać zdjęcie i wraz ze zgłoszeniem dostarczyć je
w formie cyfrowej (format jpg) do Komendy Hufca. Zdjęcie zostanie wykorzystane
w krótkim filmie zapowiadającym rajd.

 


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.