»imprezy - regulaminy
»arsenał pamięci

Arsenał Pamięci 2016

„Przysięgam na tę Polskę, 
którą w sercu noszę, że wiary pokładanej 
we mnie nie zawiodę”.
Zofia Wańkowiczowa
ALEKSANDER KAMIŃSKI (1903-1978)
„Juliusz Górecki”, „Hubert”, „Kamyk”, harcmistrz, twórca metody zuchowej, w czasie wojny i okupacji członek Głównej Kwatery Harcerzy Szarych Szeregów, komendant główny Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, Redaktor naczelny „Biuletynu Informacyjnego” (najważniejszego i najpoczytniejszego pisma konspiracyjnego w Polsce),
szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Okręgu Warszawa ZWZ-AK, referent w referacie antykomunistycznym kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej ZWZ-AK, autor najgłośniejszej książki okupowanej Warszawy – Kamienie na szaniec (w latach 1943-1999 w sumie 

19 wydań w nakładzie ponad 800 000 egzemplarzy). Drugi okupacyjny bestseller Aleksandra Kamińskiego – Wielka Gra – stał się jedyną publikacją książkową skonfiskowaną przez Komendę Główną AK (uznano bowiem, iż owo vademecum konspiracji zbytnio dekonspiruje metody tajnej pracy).

„Kamienie na szaniec”  to hołd oddany trzem głównym bohaterom utworu Rudemu, Alkowi i Zośce, którzy (jak pisze w przedmowie autor): „w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia...”, którzy potrafili wcielić w życie dwa wspaniałe  ideały: BRATERSTWO I SŁUŻBĘ.

73. ROCZNICA AKCJI POD ARSENAŁEM 

Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Szarych Szeregów w Świdnicy
 

                zaprasza na
XI EDYCJĘ KONKURSU WIEDZY O BOHATERACH KSIĄŻKI „KAMIENIE NA SZANIEC”. 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 
30 marca 2016 r. - środa - rozpoczęcie o godz. 10.00, Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy. Planowane zakończenie 

ok. 13.00 (w zależności od liczby zgłoszeń).
TEMATYKA KONKURSU 

Wiedza z zakresu znajomości książki „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, ale również historii Szarych Szeregów, Batalionów „Zośka”
i „Parasol”,  konspiracyjnych organizacji Wawer, Plan, Pet oraz biografie Alka, Rudego, Zośki, Aleksandra Kamińskiego. Wiedza zostanie sprawdzona za pomocą pytań testowych, układanek, rebusów, krzyżówek, filmów, słuchowisk, itp. W pytaniach zostaną wykorzystane urywki filmu „Akcja pod Arsenałem”.

SKŁAD REPREZENTACJI 
W konkursie mogą wziąć udział 3-osobowe reprezentacje:
- gimnazjów z Powiatu Świdnickiego,
- drużyn harcerskich hufca Świdnica (harcerze w wieku gimnazjalnym). 
Jednostki mogą wystawić tylko jedną reprezentację.
 ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia, na załączonym druku, należy dostarczyć do Komendy Hufca ZHP, ul. Lelewela 18 lub przesłać elektronicznie, do 20 marca 2016 r.

Zgłoszenie przesłać do KH Świdnica do 20.03.2016

KARTA ZGŁOSZENIA

XI EDYCJA

KONKURSU WIEDZY O BOHATERACH KSIĄŻKI „KAMIENIE NA SZANIEC”

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć gimnazjum/ drużyny

 

SKŁAD REPREZENTACJI:

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia/ harcerza

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 Imię i nazwisko opiekuna  

telefon komórkowy  

 adres e-mail


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl 

TELEFON Kontakt: 501 831 101

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.