»program
»imprezy - regulaminy

Wiosenne Zawody na Orientację 21.05.2016

1. Organizatorzy: 
- Komenda Hufca ZHP w Świdnicy
- Krąg Instruktorski „ Mrówkojady”
2. Cele imprezy: 
- upowszechnianie znajomości zasad orientacji w terenie,
- prawidłowe posługiwanie się mapą i busolą,
- ćwiczenie szybkiej i skutecznej orientacji w terenie,
- podnoszenie sprawności fizycznej organizmu,  
3. Termin i miejsce zawodów: 
- zawody odbędą się 21 maja 2016 r. (sobota), 
- Przełęcz Tąpadła
4. Dojazd i powrót uczestników: 
- autobusem podstawionym przy SP nr 315 w dniu 21 maja 2016 r. godz. 8:30,
- powrót około godz. 13:30.
 5. Rodzaj i forma zawodów: 
- sportowe, indywidualne, krótkodystansowe, dzienne. 
6. Uczestnicy:
- uczestnikami imprezy mogą być członkowie ZHP. Zgłoszenia osób spoza ZHP będą rozpatrywane indywidualnie przez  organizatorów.
 7. Kategorie wiekowe:
Z – zuchy- trasa wstążkowa dla dzieci w wieku 6-9 lat (zuchy startują dwójkami i tak należy je wpisywać do KARTY ZGŁOSZENIA)  
K i M 12  ur. w latach 2004 i później 
K i M 14  ur. w latach 2002 i 2003
K i M 16  ur. w latach 2000 i 2001
K i M 18  ur. w latach 1998 i 1999
K i M OPEN - ur. w latach 1997 i wcześniej 
UWAGA !!! 
- Obowiązuje kolejność zaliczania punktów. Na jednym z punktów będzie oczekiwał sędzia, któremu należy okazać kartę startową. Niezachowanie kolejności zaliczania punktów kontrolnych spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 
- Impreza ma charakter sportowy – każdy uczestnik startuje indywidualnie. 
- W trakcie trwania zawodów - nie ma możliwości startu w grupach kilkuosobowych.
8. Program zawodów: 
8:30  - 9.00 - przejazd uczestników
9.15 - apel + odprawa przedstartowa
9:30 - godzina "0"
13.00 - planowane zakończenie 
9. Świadczenia organizatorów: 
* materiały startowe: mapa, karta startowa,
* dyplomy i nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
* ubezpieczenie. 
10. Termin zgłoszeń: 
 -zgłoszenia wraz z wpisowym 8,00 zł od osoby należy dostarczyć do Komendy Hufca ZHP, ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica, w terminie do 16 maja włącznie.
UWAGA !!
- dla osób niebędących członkami ZHP wpisowe wynosi 12,00 zł
 11. Mapa: 
- „Przełęcz Tąpadła" (kolorowa),
 - skala 1:10 000, warstwice e:5, teren górzysty, aktualność Maj 2014. 
 12. Wyposażenie uczestników: 
- ubiór odpowiedni do pogody,  
- obowiązkowy strój sportowy,
- busola,
- legitymacja szkolna, książeczka harcerska,
- jedzenie na czas trwania imprezy,
- mundur, nakrycie głowy (na apel końcowy). 
13. Obsługa zawodów: 
Komendant Zawodów - phm. Monika Olszewska
Sędzia główny - hm. Andrzej Góralski
Budowniczy tras                     - phm. Anna Norbert
14. Postanowienia końcowe: 
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- ewentualne protesty przyjmowane będą przez 30 minut po wywieszeniu wyników,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
KARTA ZGŁOSZENIA
Drużyna/ gromada
 .............................................................................................
 
Lp. Imię i nazwisko Rok ur. Kategoria   
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.  
Opiekun ..................................................................................
stopień, imię i nazwisko
Świdnica, dnia ......................r. ..................................................
podpis opiekuna

baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.