»program
»imprezy - regulaminy

Orientuj się w Świdnicy

Projekt "Orientuj się w Świdnicy"
W połowie września 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy odbyła się inauguracja projektu „Orientuj się w Świdnicy” realizowanego wsemestrze zimowym roku szkolnego2016/2017. W sumie podczas Projektu zajęcia przeprowadzone zostaną w 57 klasach w sześciu szkołach podstawowych w Świdnicy. Organizatorem Projektu jest Urząd Miejski w Świdnicy oraz Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, natomiastpartnerem jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy. Za wysoką jakość map i innych drukowanychmateriałów odpowiada Drukarnia AQRAT.

Projekt „Orientuj się w Świdnicy” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w Świdnicy z klas od 4 do 6 i polega na przeprowadzeniu zajęćo Biegu na Orientację(BnO) wraz zćwiczeniami praktycznymi z wykorzystaniem mapy.W tym celu kartograf przygotowuje specjalistyczną mapę terenu szkoły wraz z zaznaczonymi ‘punktami kontrolnymi’ do odnalezienia w terenie. Następnie podczas 45-minutowej lekcji dwóch trenerów przeprowadza dla każdej klasy zajęcia. Lekcja składa się z części teoretycznej, podczas której trenerzy opowiadają o tym co to są biegi na orientacje, uczą jak korzystać z mapy czyli jak prawidłowo ją ustawiać (zorientować mapę), zlokalizować się, odpowiednio czytać topografię terenu oraz naniesione znaki. Po wprowadzeniu w teorięBnO odbywa się najciekawsza część zajęć, czyli część praktyczna w terenie, podczas której dzieci, pojedynczo lub w grupkach, mają do wykonania dwa zadania polegające na znalezieniu naniesionych na mapie punktów kontrolnych w rzeczywistym terenie wykorzystując zdobytą wiedzę.

Wszystkie dzieci z pełnym zaangażowaniem i entuzjazmem chętnie wykonały powierzone im zadania i z niecierpliwością czekają na zawody w Biegu na Orientację.Podobne zajęcia odbędą się jeszcze w następujących szkołach podstawowychw Świdnicy: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 8, SP nr 105 oraz w SP nr 315.

Równocześnie do prowadzonych zajęć szkolnychzaprojektowane i wykonane zostaną w Parku Młodzieżowym w Świdnicy tzw. stałe punkty do orientacji terenowej BnOwraz z umieszczeniem tablicy informacyjnej o Projekcie.

Projekt „Orientuj się w Świdnicy” zakończy się w październiku przekazaniem wszystkich map terenowych powstałych w celu realizacji projektu, sprzętu treningowego do uprawiania orientacji terenowej do powszechnego użytku przez mieszkańców Świdnicy oraz mapy Parku Młodzieżowego wŚwidnicy wraz zinfrastrukturą stałych punktówBnO.

Ponadto 26 października 2016 r. w Parku Młodzieżowym zorganizowane zostaną zawody w Biegu na Orientację, na które zostaną zaproszeni wszyscy nauczyciele wraz z uczniami szkół biorących udział w projekcie jak również wszyscy mieszkańcy Świdnicy.

 


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.