»program
»imprezy - regulaminy

XXIV FESTIWAL PIOSENKI Harcerskiej i Turystycznej „KONICZYNKA 2016”

XXIV FESTIWAL PIOSENKI Harcerskiej i Turystycznej „KONICZYNKA 2016” Regulamin do pobrania ...Tutaj

Zobowiązanie Opiekuna do pobrania ...Tutaj  

 Karta zgłoszenia do pobrania ...Tutaj

TERMIN I MIEJSCE

18-20.11.2016r. – Zespół Szkół w Strzegomiu, ul. Krótka 6.

Spotykamy się w piątek, 18 listopada, o godzinie 17.30.
Festiwal odbędzie się w Strzegomskim Centrum Kultury.


ORGANIZATORZY

-         Komenda SZCZEPU „DZIŚ-JUTRO-POJUTRZE” im. hm. Floriana Marciniaka

-         Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy,

-         Miasto i Gmina Strzegom.

 

Komendant – HR. Marta Basiewicz  tel. 733608232

Kwatermistrz – Weronika Trybuszek

 

CELE FESTIWALU

-         Wyrobienie nawyku śpiewania w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych,

-         Wspólna integracja środowisk harcerskich.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnicy wykonują 2 piosenki:

- harcerską lub turystyczną,

- dowolną.  

Uczestnikami festiwalu mogą być:

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Strzegom,

- zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną.

Obowiązują cztery kategorie wiekowe:

I kategoria        - klasy I-III szkół podstawowych (zuchy),

II kategoria       - klasy IV-VI szkół podstawowych (harcerze),
III kategoria      - gimnazja (harcerze starsi),

IV kategoria      - wędrownicy i instruktorzy.

 

Zespoły muszą mieć akceptację dyrekcji szkoły lub zgłaszającej jednostki oraz wyznaczonego pełnoletniego opiekuna.

 

Składkę zadaniową w wysokości 15 zł od osoby należy wpłacić na konto Komendy Hufca ZHP Świdnica, Lelewela 18, 58-100 Świdnica 

BZ WBK S. A. O/ŚWIDNICA 66 1090 2369 0000 0006 0200 0234

z dopiskiem „Koniczynka 2016”

Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 30.10.2016r. na podany niżej adres e-mail: swidnica@zhp.pl

 

KRYTERIA OCENY Ocenie Jury podlegać będą:

-         walory głosowe i wokalne, umiejętność przekazu, dykcja i kultura słowa,

-         repertuar zgodny z regulaminem, w tym dobór piosenek do wieku dzieci,

-         interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny i sceniczny,

-         poziom trudności wykonywanego utworu.  

 

NAGRODY

Oceny wykonawców dokona powołane przez organizatora JURY, złożone
z muzyków, nauczycieli i instruktorów ZHP. Decyzje Jury są ostateczne.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia oraz nagrodę specjalną za szczególny wyraz artystyczny prezentowanych utworów.  

 

WYMAGANY EKWIPUNEK

- regulaminowe umundurowanie (dotyczy grup harcerskich),

- śpiwór, karimata (ze względu na nocleg w warunkach polowych w klasach szkoły),

- obuwie zmienne,

- suchy prowiant, menażka, kubek, sztuce.

- instrumenty muzyczne, apteczka,

- strój sportowy (krótkie spodenki oraz koszulka) + obuwie sportowe,

 

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

- dach nad głową,

- wrzątek do kubeczka, ciepły posiłek w sobotę,

- niezapomniane wrażenia,

- wspaniałą integrację,

- plakietkę festiwalową, dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego do 30.10.2016r

- przede wszystkim dobrą zabawę!

 

DODATKOWE INFORMACJE

-         utwory mogą być śpiewane przy akompaniamencie własnym, niedopuszczalne jest nagranie partii wokalnych, drugiego głosu lub chórków (nie dotyczy I kategorii i zuchów),

-         organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska
w radiu, telewizji, internecie i prasie,

-         zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu,

-         koszt przejazdu i ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie,

-         członków organizacji harcerskich obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego,

-         za zniszczenia dokonane w czasie XXIV FPHiT „Koniczynka 2016” odpowiadają uczestnicy i ich opiekunowie,

-         sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie komenda festiwalu.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl 

TELEFON Kontakt: 501 831 101

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.