ZHP - Świdnica - Rajd Rowerowy 30.09.2017 „ŚWIDNICA KOŁEM SIĘ TOCZY”

Rajd Rowerowy 30.09.2017 „ŚWIDNICA KOŁEM SIĘ TOCZY”

Rajd Rowerowy "Świdnica Kołem się Toczy" 30.09.2017

Karta zgłoszenia na Rajd Rowerowy do pobrania tutaj...

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 2017

1. Organizatorzy
Inicjator i koordynator hm. Sławomir Chudy.
Komenda Hufca ZHP w Świdnicy.
Instruktorzy hufca. 

2. Cel
Integracja mieszkańców miasta ze środowiskiem świdnickiego hufca ZHP.
Promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
Propagowanie turystyki rowerowej i krajoznawczej.

3. Termin i miejsce
Rajd rowerowy odbędzie się bez względu na pogodę w sobotę 30.09.2017 r.
 Miejsca startu i ich godziny uzależnione są od kategorii wiekowej uczestnika,

4. Składka zadaniowa i zgłoszenia
Składka zadaniowa wynosi 5 zł od osoby. W ramach składki organizatorzy zapewniają: znaczek pamiątkowy, poczęstunek przy ognisku, herbatę, możliwość zdobycia pieczątki pamiątkowej, opiekę Przodownika Turystyki Kolarskiej,
Składkę należy wpłacić w siedzibie hufca, w Świdnicy przy ul. Lelewela 18, (do poniedziałku
25.09. 2017 r.) wraz ze składką zadaniową należy przynieść poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia patrolu.

RAJD ROWEROWY DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTO ŚWIDNICA.

5. Ogólny harmonogram rajdu
08:45 – 10:30 start tras rowerowych,
08:45 – 13:00 przejazd trasami zaplanowanymi przez organizatorów,
13:00 – 15:00 przyjazd na OSiR Świdnica ul. Śląska 35, ognisko, zakończenie rajdu. 

6. Trasy przejazdu
6.1. Trasa zuchowa - długość ~ 13 km
START (godz. 11:00) parking OSiR przy ul. Śląskiej 35 – Bystrzyca Dolna – dawna Aleja Czereśniowa – Witoszów Dolny – Świdnica – ul. Polna Droga – ul. Sprzymierzeńców – ul. Pionierów – ul. Śląska - META: tereny zielone OSiR Świdnica.

6.2.  Trasa harcerska - długość ~ 19,5 km
START (godz. 10:30) parking OSiR przy ul. Śląskiej 35 – ul. Śląska - Galeria Świdnicka ul. Miłego Dnia – przejazd wzdłuż rzeki Bystrzycy do mostu na ul. Wodnej – ul. Kopernika – Jagodnik – Miłochów – za przystankiem autobusowym w prawo drogą szutrową – Krzczonów – Boleścin – droga szutrowa – Makowice – Opoczka – Świdnica - META tereny zielone OSiR.   

6.3.    Trasa instruktorska, starszoharcerska i wędrownicza - długość ~ 46,5 km

START (godz. 09:00) parking OSiR przy ul. Śląskiej 35 – ul. Śląska - Galeria Świdnicka ul. Miłego Dnia – przejazd wzdłuż rzeki Bystrzycy do mostu na ul. Wodnej – ul. Kopernika – Jagodnik – Miłochów – za przystankiem autobusowym w prawo drogą szutrową – Krzczonów – Książnica – Kiełczyn – Jędrzejowie – Wiry – Mysłaków – Sady – Chwałków – Biała – Zebrzydów - Wirki – Miłochów – Jagodnik – ul Towarowa – ul. Zacisze – ul. Bystrzycka – META tereny zielone OSiR.  

Wyposażenie
Indywidualne: sprawny rower, oświetlenie biała lampka z przodu oraz czerwona 
z tyłu, czerwone światło odblaskowe (tył), dzwonek, kask rowerowy!, strój odpowiedni do panujących w tym dniu warunków atmosferycznych, chusta skautowa lub drużyny, woda do picia, dętka (rozmiar dostosowany do własnego roweru), pompka (w zależności od wentyla w swoim rowerze).

Patrolu: wyposażona w niezbędny sprzęt apteczka pierwszej pomocy, naładowany telefon komórkowy (min. 2 szt.), plan powiatu świdnickiego, aparat fotograficzny lub kamera.

Informacje ogólne
- Każda gromada/ drużyna/ krąg może wystawić dowolną ilość patroli.
- Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na swoim rowerze. Organizator nie zapewnia możliwości wypożyczenia sprzętu rowerowego na czas trwania imprezy.
- Patrol składa się max. z 15 osób wraz z opiekunami.
- Na każdy patrol przypada po dwóch opiekunów.
- Przynajmniej jeden z opiekunów musi posiadać ważne Prawo Jazdy.
- Każdy z opiekunów patrolu musi posiadać kamizelkę odblaskową.
- Podczas trwania rajdu odpowiedzialność za uczestników patrolu oraz mandaty za złamanie przepisów Ruchu Drogowego ponoszą opiekunowie patrolu.
- W przypadku, gdy drużyna nie może wystawić patrolu, a są osoby chętne, które chcą wystartować w rajdzie, mogą zgłaszać się indywidualnie. Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców.
- Osoby, które zgłosiły się indywidualnie, zostaną przydzielone do poszczególnych patroli 
w danej kategorii wiekowej.
- W rajdzie mogą wziąć udział (z własnym rowerem) rodzice zuchów oraz rodziny instruktorów i należy osoby te zgłosić wraz z patrolem w karcie zgłoszenia.
- Podczas rajdu poruszamy się max w 15 osobowych patrolach.
- Pomiędzy patrolami należy zachować  odstęp min. 200 m.

      - Trasy będą przebiegały ulicami miasta i drogami podmiejskimi (w zależności od trasy). Korzystając z drogi publicznej należy zachować ostrożność i szczególnie wtedy stosować zalecany odstęp 200 m między patrolami.
- Na chodnikach, gdzie nie ma wyraźnie wytyczonej ścieżki rowerowej pieszy ma pierwszeństwo.
- W przypadku przekraczania ulic, gdzie nie ma wytyczonych przejść dla rowerzystów należy skorzystać z przejść dla pieszych.
- Przez przejście dla pieszych rower należy przeprowadzić.
- Opiekun patrolu zobowiązany jest do zapoznania uczestników rajdu z regulaminem.
- Osoby zgłaszające się indywidualnie, powinny zapoznać się z regulaminem rajdu.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

    Patrol biorący udział w rajdzie powinien wykonać zadanie (nie jest obowiązkowe, ale mile widziane): Należy przećwiczyć z patrolem jazdę w grupie, jeden za drugim tzw. „gęsiego”, pokonywanie zakrętów, zatrzymywanie się. Minimalny proponowany dystans jaki należy pokonać to 5 km.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.