Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej

Regulamin Festiwalu do pobrania tutaj...

Karta zgłoszenia   do pobrania tutaj...

XXVIII FESTIWAL PIOSENKI

„KONICZYNKA 2017”

STRZEGOM 17-19.11.2017

TERMIN I MIEJSCE

-          17-19.11.2017 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Strzegomiu, ul. Mickiewicza 1

-          początek  w piątek, 17 listopada, o godzinie 17.30,

-          Prezentacje festiwalowe odbędą się w Strzegomskim Centrum Kultury.


ORGANIZATORZY

-         Komenda SZCZEPU „DZIŚ-JUTRO-POJUTRZE” im. hm. Floriana Marciniaka,

-         Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy.

Komenda festiwalu:

-        Komendantka – pwd. Antonina Klimkiewicz tel. 727664740
-        Oboźny – pwd. Bartosz Burzyński tel. 731444414
-        Kwatermistrz – Marcin Kłos 

 

CELE FESTIWALU

- wyrobienie nawyku śpiewania w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych,
-          popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej, harcerskiej i turystycznej,
-         wspólna integracja środowisk harcerskich.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnicy wykonują 2 piosenki harcerską/turystyczną i patriotyczną.

Uczestnikami festiwalu mogą być:

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

- zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy bez względu na przynależność organizacyjną. 

Obowiązują cztery kategorie wiekowe:
I kategoria        - klasy I-III szkół podstawowych (zuchy),

II kategoria       - klasy IV-VI szkół podstawowych (harcerze),

III kategoria      - klasa VII szkoły podstawowej oraz II i III klasa gimnazjum (harcerze starsi),

IV kategoria      - wędrownicy i instruktorzy.

Oraz kategoria solistów.

Zespoły muszą mieć akceptację dyrekcji szkoły lub zgłaszającej jednostki oraz wyznaczonego pełnoletniego opiekuna.

Składkę zadaniową w wysokości 15 zł od osoby należy wpłacić do 30.10.2017 na konto Komendy Hufca ZHP Świdnica, Lelewela 18, 58-100 Świdnica 

BZ WBK S. A. O/ŚWIDNICA 66 1090 2369 0000 0006 0200 0234

z dopiskiem „Koniczynka 2017”

Kartę zgłoszenia wraz ze zobowiązaniem opiekuna należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 30.10.2017 na adres e-mail: swidnica@zhp.pl

 KRYTERIA OCENY 

Ocenie Jury podlegać będą:

-         walory głosowe i wokalne, umiejętność przekazu, dykcja i kultura słowa,

-         repertuar zgodny z regulaminem, w tym dobór piosenek do wieku dzieci,

-         interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny i sceniczny,

-         poziom trudności wykonywanego utworu.  

NAGRODY

Oceny wykonawców dokona powołane przez organizatora JURY, złożone 
z muzyków, nauczycieli i instruktorów ZHP. Decyzje Jury są ostateczne.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz nagrody. Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia oraz nagrodę specjalną za szczególny wyraz artystyczny prezentowanych utworów.  

WYMAGANY EKWIPUNEK

- regulaminowe umundurowanie (dotyczy grup harcerskich),

- śpiwór, karimata (ze względu na nocleg w warunkach polowych w klasach szkoły),

- obuwie zmienne,

- suchy prowiant, menażka, kubek, sztuce,

- instrumenty muzyczne, apteczka,

- strój sportowy (krótkie spodenki oraz koszulka) + obuwie sportowe,

  

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

- dach nad głową,

- wrzątek do kubeczka

- ciepły posiłek w sobotę,

- niezapomniane wrażenia,

- wspaniałą integrację,

- znaczek festiwalowy,

- przede wszystkim dobrą zabawę!

 

DODATKOWE INFORMACJE

-         utwory mogą być śpiewane przy akompaniamencie własnym, niedopuszczalne jest nagranie partii wokalnych, drugiego głosu lub chórków (nie dotyczy I kategorii wiekowej),

-         organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska 
w radiu, telewizji, internecie i prasie,

-         zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu,

-         koszt przejazdu i ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie (członkowie hufca ZHP Świdnica posiadają polisę ubezpieczeniową, która opublikowana jest na stronie hufca,

-         członków organizacji harcerskich obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego,

-         za zniszczenia dokonane w czasie XXVIII FPHiT „Koniczynka 2017” odpowiadają uczestnicy i ich opiekunowie,

-         sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie komenda festiwalu.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.