»program
»kursy, szkolenia

Warsztaty dla Opiekunów Prób na Stopnie Instruktorskie

WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW PRÓB NA STOPNIE INSTURKTORSKIE

  1.         Organizator:

 • Zespół Kadry Kształcącej Hufca Świdnica i KSI Hufca Świdnica
 • hm. Julianna Zapart
 • phm. Aleksandra Karwala
 • phm. Teresa Dubel

 2.         Termin i miejsce:

 • 05.11.2017 r. (niedziela), godz. 9.00 – 15.00
 • siedziba  Hufca ZHP Świdnica, ul. Lelewela 18

 3.         Cele:

 • przygotowanie instruktorów do pełnienia roli opiekuna prób;
 • zwiększenie świadomości odpowiedzialności bycia opiekunem prób.

 4.         Program/treści:

 

 • Co komu wolno?, czyli o czym mówi uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia
  2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich

 

 • ·    Kim jest tajemniczy „dobry opiekun”?, czyli rola i zadania opiekuna, sylwetka opiekuna, współpraca opiekuna z podopiecznym i KSI. 

 

 • ·    Własna droga rozwoju, czyli budowanie próby na stopień instruktorski jako planowanie własnego rozwoju, umiejętność  dobierania i formułowania zadań próby, sposoby oceniania efektywności próby, dokumentowanie realizacji zadań, prezentacja próby przed KSI. 

 5.Uczestnicy:

Uczestnikami warsztatów mogą być instruktorzy z co najmniej otwartą próbą na stopień podharcmistrza.

Instruktorzy hufca Świdnica nie wnoszą odpłatności za udział w warsztatach (dla instruktorów spoza naszego hufca  składka zadaniowa wynosi 5 zł od osoby – płatna na konto hufca BZ WBK Świdnica 66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 do 31.10.2017 r.) 

 6.         Zgłoszenia:

Zgłoszeń dokonujemy poprzez wypełnienie ankiety:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzVubtvVycpJPnvgtb3EocT1UMUUzWDgyUTFPNFdQNk0xNDFOWEJUTUFUVC4u


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.