Zjazd Sprawozdawczy Hufca 27.11.2017

Zjazd Sprawozdawczy Hufca 27.11.2017

Rozkaz L10. 2017 pokazujacy kto ma czynne prawo wyborcze.

ROZKAZ L 10/2017

1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE        

1.1. Zarządzenia

1.2.1. Zgodnie z pkt. 24 i 25  Uchwały nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. – Ordynacja wyborcza ZHP podaję do wiadomości listę uczestników zjazdu sprawozdawczego hufca Świdnica z głosem decydującym:

  1. pwd. Sylwia ALBRYCHT            - drużynowa 3 ŚDW „Desafio”
  2. Adriana BANASZKIEWICZ         - drużynowa 15 ŚGZ „Czarne stopy”

3. hm.   Krystyna BEŁZ                          - członkini zespołu historycznego hufca

4. pwd. Marta BASIEWICZ                     - drużynowa 25 ŚGZ „Przyjaciele Kubusia Puchatka”

5. pwd. Bartosz BURZYŃSKI                  - drużynowy 22 SDSH „Arsenał”

6. hm.   Sławomir CHUDY                     - szef promocji hufca                     

7. pwd. Krystian CYBULSKI                   - drużynowy 12 SDH „Jastrzębie”

8. phm.  Filip CYGAN                            - przyboczny 29 ŚDH „Dęby”, członek zespołu logistyczno-kwatermistrzowskiego

9. Martyna CZUCZWARA                      - drużynowa Próbnej Gromady Zuchowej „Dzielne smoki”

10. pwd. Katarzyna DROCHOMIRECKA  - komendantka Szczepu Harcerskiego „Horyzont”,      
 członkini zespołu kadry kształcącej hufca

11. hm. Teresa DUBEL                           - z-ca przewodniczącej komisji stopni instruktorskich,
 członkini zespołu kadry kształcącej hufca

12. hm. Stanisław DUBIEL                     - członek Rady Naczelnej ZHP, członek chorągwianej ksi

13. hm. Michał DZIAŁOWSKI                 - drużynowy 23 ŚGZ „Leśne duszki”, członek komendy hufca

14. phm. Jakub FELDMAN                     - przewodniczący KI „Mrówkojady”

15. Natalia GOLIŃSKA                           - drużynowa 10 ŚDH „Mrówkojady”

16. pwd. Aleksandra GOLIŃSKA            - członkini zespołu kadry kształcącej hufca

17. phm. Janula GÓRALSKA                  - członkini zespołu historycznego hufca

18. hm.   Andrzej GÓRALSKI                 - członek ksi hufca, komendant Szczepu Harcerskiego „Mrowisko”

19. pwd. Krzysztof GRABOWICZ            - drużynowy Próbnej Drużyny Harcerskiej „Ad astra”, komendant Szczepu Harcerskiego  „Dziś-Jutro-Pojutrze”

20. Julia GRUBIAK                                - drużynowa 5 ŚGZ „Hakuna matata”

21. Alicja GRZESZCZUK                         - drużynowa 10 ŚDW „Mrówkojady”

22. phm. Elżbieta JANOWICZ               - przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „Feniks” 

23. phm. Aleksandra KARWALA            - przewodnicząca zespołu kadry kształcącej hufca     
i członkini komisji rewizyjnej hufca

24. pwd. Oskar KASZUBOWSKI              - drużynowy 29 ŚDW „Dęby”

25. hm.  Barbara KĘDZIERSKA               - przewodnicząca KI „Wiarusy” oraz zespołu historycznego, członkini komendy hufca

26. hm.  Jolanta KIELAK                       - członkini zespołu historycznego  hufca

27. pwd. Antonina KLIMKIEWICZ          - przyboczna PDH „Ad astra”

28. pwd. Konrad KLUZA                        - przyboczny 29 ŚGZ „Leśni tropiciele”

29. phm. Andrzej KOLANEK                  - członek zespołu logistyczno-kwatermistrzowskiego hufca

30. pwd. Małgorzata KOLASA               - drużynowa 29 ŚGZ „Leśni tropiciele”

31. phm. Jędrzej KOWALEWSKI            - członek zespołu kadry kształcącej i komendy hufca,
członek rady chorągwi.

32. Maja KOZŁOWSKA                         - drużynowa 13 ŚDSH „Mafikeng”

33. pwd. Agata KRZĄSTEK                    - drużynowa 10 ŚGZ „Pogromcy Gargamela”, członkini namiestnictwa zuchowego hufca

34. hm.   Stanisław KUBIK                     - zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej hufca

35. phm. Małgorzata LEWANDOWSKA  - przyboczna 7 ŚGZ, członkini referatu zuchowego chorągwi dolnośląskiej

36. phm. Karol MARCYNIUK                  - komendant Szczepu Harcerskiego „Imago”  

37. hm. Michał MARCYNIUK                 - drużynowy 7 ŚGZ „Dzielne niedźwiadki”, członek referatu zuchowego chorągwi dolnośląskiej

38. phm. Tomasz MARCYNIUK             - członek komisji rewizyjnej hufca

39. phm. Małgorzata MARUSZEWSKA    - członkini zespołu programowego hufca

40. phm. Wojciech MARUSZEWSKI        - przyboczny 29 ŚDSH „Dęby”, przewodniczący KI „Dęby”

41. hm.   Zuzanna NAWROT                 - drużynowa 43 ŚDH NS „Świetliki”, sekretarz KRH

42. Katarzyna NIEKRASZ                       - drużynowa 11 ŚDSH „Piranie”    

43. hm.   Leon NIEKRASZ                      - członek zespołu logistyczno-kwatermistrzowskiego hufca

44. phm. Monika OLSZEWSKA               - namiestnik zuchowy hufca, członkini zespołu programowego hufca

45. pwd. Zuzanna PACZEŚNIAK            - drużynowa 4 ŚDH „Czterolistna koniczyna”,
członkini zespołu kadry kształcącej hufca

46. phm. Kamila PAMUŁA                     - drużynowa 29 ŚDSH „Dęby”                                                   

47. hm.   Mariola PAMUŁA                    -  komendantka hufca,

48. hm.   Piotr PAMUŁA                        - drużynowy 29 ŚDH „Dęby”, komendant szczepu,
zastępca komendantki hufca

49. pwd. Radosław PAMUŁA                 - członek zespołu logistyczno-kwatermistrzowskiego hufca

50. hm.   Dariusz PRZYBYSZ                  - członek komisji stopni instruktorskich hufca

51. phm. Marcin ROGOZIŃSKI               - członek zespołu programowego hufca

52. pwd. Ryszard RUTKOWSKI              - bosman

53. phm. Daniel RYDZ                           - kapelan hufca i chorągwi, członek rady chorągwi

54. pwd. Maja SKOTNICKA                   - drużynowa 11 ŚDSH „Arkana”

55. pwd. Ryszard SKOTNICKI                - drużynowy 9 ŚDW „Agrikola”

56. hm.   Teresa SŁUPIANEK                 - członkini zespołu historycznego hufca i ksi

57. hm.   Violetta SOBCZAK                  - skarbnik hufca i członkini zespołu historycznego hufca

58. hm.   Jerzy SPOSÓB                        - przewodniczący komisji rewizyjnej, członek ksi        

59. pwd. Kinga SUDOR                         - przyboczna 13 ŚDH „Słoneczni”
60. hm.   Radosław WERNER                - członek komendy hufca

61. pwd. Magdalena WOJTOWICZ        - drużynowa 13 ŚDH „Słoneczni”

62. hm.   Anna ZALEWSKA                    - członkini komisji stopni instruktorskich hufca

63. hm. Julianna ZAPART                     - członkini zespołu kadry kształcącej hufca

64. pwd. Grażyna ZIOBROWSKA           - drużynowa 41 ŚDH NS „Hubalczycy”

65. pwd. Ewa ŻURMAN                         - członkini namiestnictwa zuchowego hufca

66. hm.   Witold ŻYNKIN                       - członek zespołu logistyczno-kwatermistrzowskiego

Zgodnie z pkt. 11 Uchwały nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. Ordynacja Wyborcza ZHP wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi, powołany zgodnie z pkt 2.

 CZUWAJ!


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.