Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja

Fotorelacja Radka Wernera tutaj... 

27 listopada 2017 roku w siedzibie hufca odbył się Zjazd Sprawozdawczy, na którym podsumowaliśmy półmetek kadencji komendantki i komendy hufca Świdnica. Zarówno ocena Komisji Rewizyjnej Hufca jak i Komendantki Chorągwi Dolnośląskiej ZHP były wysokie. Zjazd przyjął sprawozdanie komendantki i komendy, które dotyczyło działalności statutowej, programowej i finansowej, w okresie od 27 listopada 2015 roku do 27 listopada 2017 roku. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca absolutorium udzielono:

- hm. Marioli Pamule - komendantce hufca - jednogłośnie
- hm. Violetcie Sobczak - skarbniczce hufca - jednogłośnie
- hm. Piotrowi Pamule - z-cy komendantki hufca - przy jednym głosie wstrzymującym się (wstrzymał się sam zainteresowany)
- hm. Michałowi Działowskiemu - członkowi komendy - jednogłośnie
- hm. Barbarze Kędzierskiej - członkini komendy - jednogłośnie
- hm. Radosławowi Wernerowi - członkowi komendy - jednogłośnie

Zjazd przyjął również sprawozdanie z działalności Komisji Reiwzyjnej Hufca, która w obecnej kadencji pracuje w składzie:

- hm. Jerzy Sposób - przewodniczący
- hm. Stanisław Kubik - z-ca przewodniczącego
- hm. Zuzanna Nawrot - sekretarz
- phm. Aleksandra Karwala - członkini
- phm. Tomasz Marcyniuk - członek

Obradom przewodniczył hm. Stanisław Dubiel, który jest delegatem na zbliżający się Zjazd ZHP, a tym samym dyskusja w dużej mierze dotyczyła zman personalnych, które nastąpią na zjeździe oraz projektów uchwał zjazdowych.

 

 

 


Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
Zjazd sprawozdawczy 27.11.2017 - fotorelacja
baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl 

TELEFON Kontakt: 501 831 101

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.