»program
»imprezy - regulaminy

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej

DO POBRANIA KARTA ZGŁOSZENIA TUTAJ....
Druhny i Druhowie,
tradycyjnym przedsięwzięciem naszego hufca jest festiwal piosenki. Każdego roku ma inny motyw przewodni: żeglowaliśmy ze starymi znajomymi ze szlaku, zabieszczadowaliśmy z Dębami, harcowaliśmy w klimacie lat’80 z Kasią Drochomirecką, wędrowaliśmy szlakiem braterstwa z Mafikengiem.  A w jakim rytmie zabiją nasze zuchowe i harcerskie serca w tym szczególnym roku 2018? Może usłyszymy piosenki, do których sami napiszecie tekst, muzykę?
Zapraszamy Was do udziału w FESTIWALU PIOSENKI HARCERSKIEJ
I PATRIOTYCZNEJ „BIAŁO-CZERWONE NUTY”,
który jest realizowany w ramach Propozycji Programowej Hufca „100-11”. Zapraszamy do wspólnego śpiewania. „Będziemy koncert grać – ten na trąbki i skrzypce Tak, by dźwięki ułożyły się w wiersz, będziemy łyżką światła rozweselać to wszystko, żeby
w Tobie zaśpiewało coś też”.

 ORGANIZATORZY

 • Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy
 • Krąg Instruktorski „FENIKS”

TERMIN, MIEJSCE, GODZINA

 • 17 marca 2018 r. (sobota) – początek godz. 9.00
 • III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ul. Kościelna 32

CELE FESTIWALU

 • Integracja środowisk harcerskich naszego hufca.
 • Popularyzacja śpiewania w drużynach harcerskich, gromadach zuchowych oraz kręgach instruktorskich.
 • Wspieranie wychowania patriotycznego zuchów i harcerzy poprzez aktywność artystyczną.
 • Popularyzacja tradycyjnych piosenek harcerskich i piosenek o tematyce patriotycznej.
 • Zachęcenie do wykonywania starych utworów, w nowych interpretacjach i aranżacjach.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W festiwalu biorą udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze, kręgi instruktorskie hufca Świdnica. Uczestnicy wykonują dwie piosenki: harcerską i patriotyczną.

Piosenka patriotyczna
Każda jednostka wybiera piosenkę patriotyczną spośród poniższych utworów:

 1. Święta miłości
 2. Musimy siać
 3. Marsz I Brygady
 4. Maszerują strzelcy
 5. Pierwsza Kadrowa
 6. Komendant
 7. Przybyli ułani
 8. Serce w plecaku
 9. Warszawskie dzieci
 10. Pałacyk Michla
 11. Marsz Mokotowa
 12. Zośka
 13. Szturmówka
 14. Ma Warszawa
 15. Szara piechota
 16. Hej chłopcy, bagnet na broń
 17. Dziewczyna z granatem
 18. Warszawianka
 19. Płynie Wisła płynie
 20. Dorota
 21. Chłopcy silni jak stal
 22. Czerwone słoneczko
 23. Idą leśni
 24. Gdy szedłem raz od Warty
 25. Krakowiaczek jeden
 26. Ostatni mazur
 27. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina

W siedzibie hufca wisieć będzie wykaz tych piosenek – trzeba dokonywać „rezerwacji”, kto pierwszy ten lepszy J. Piosenki nie mogą się powtarzać!
Zaproponowane piosenki mają charakter radosny, bo chcemy żeby taki był nasz patriotyzm.

Można wybrać inną piosenkę patriotyczną, ale należy to uzgodnić z organizatorami przed zgłoszeniem.

Piosenka harcerska
Na pewno znacie wiele pięknych harcerskich piosenek, nowych i dawnych, a wszystkie opowiadają o jednym -  naszej niezapomnianej, harcerskiej przygodzie. Jednak żeby nie było zbyt łatwo do wybranej piosenki harcerskiej  dopiszcie swoją zwrotkę używając zwrotu „harcerskie ideały” (możecie za to zdobyć dodatkowe punkty).
"Harcerskie ideały" i "Kamyk" – to piosenki, których  nie możecie wybrać do festiwalowej prezentacji.

Obowiązują cztery kategorie wiekowe:

- zuchy (klasy I-III),
- harcerze (klasy IV – VI),
- harcerze starsi (gimnazja i klasy VII),
- wędrownicy i instruktorzy.

Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do siedziby hufca, do 28 lutego 2018 r.
Składkę zadaniową w wysokości 7 zł. od osoby należy opłacić w KH ZHP w Świdnicy również do 28.02.2018 r. Jeden opiekun na jednostkę nie wnosi odpłatności.
W ramach składki zadaniowej zapewniamy: nagrody i dyplomy dla najlepszych, pamiątkowy znaczek, dobrą zabawę.
Oceny wykonawców dokona powołane przez organizatora JURY, złożone z muzyków, nauczycieli lub instruktorów ZHP. Decyzje jury są ostateczne.

KRYTERIA OCENY WYKONYWANYCH UTWORÓW:

 1. Ogólny wyraz artystyczny.
 2. Znajomość tekstów piosenek.
 3. Muzyczna interpretacja.
 4. Oryginalność.
 5. Aranżacja.
 6. Prezentacja na scenie.
 7. Postawa i umundurowanie .
 8. Dobór repertuaru (utwór dopasowany do wieku uczestników)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prezentowanych utworów  w mediach
oraz na nośnikach danych.

Organizatorzy zastrzegają sobie do wykorzystania wizerunku w mediach osób biorących udział
w festiwalu.

Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Uczestników festiwalu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

Za zniszczenia dokonane podczas festiwalu odpowiadają uczestnicy i ich opiekunowie.

Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzygają ostatecznie organizatorzy festiwalu.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków KH ZHP Świdnica.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.