Turniej Rycerski o Włócznię św. Jerzego 21.04.2018

Turniej Rycerski o Włócznię św. Jerzego  informacja pdf do pobrania tutaj...

Bracia i Damy Hufca Świdnica

Chorągwi Książęcej Dolnośląskiej

Mają Honor Widzieć Wielmożnych Rycerzy
i Zacne Damy

Dworu Naszego Harcerskiego

Na Turnieju Rycerskim

Dwudziestego Pierwszego Dnia Miesiąca Kwietnia

By Pamięć Wielkiej Odwagi Świętego Jerzego

W Starciu Ze Smokiem Zadość Uczynić

 Organizatorzy:

v  Komenda Hufca ZHP Świdnica.

 Cele:

v  uczczenie św. Jerzego – patrona skautów i harcerzy,

v  poszerzenie i upowszechnienie wiedzy na temat rycerstwa,

v  integracja środowisk hufca.

 

Termin i miejsce:

v  21 kwietnia 2018 r.,

v  turniej – godz. 10.00 – do ok. 13.00; teren przy III LO w Świdnicy;

v  Harcerska Msza Św. – godz. 9:00, na terenach zielonych III LO, ul. Kościelna.

Kategorie turniejowe:

v  zuchy,

v  harcerze,

v  harcerze starsi,

v  wędrownicy.

Organizatorzy zastrzegają prawo do łączenia kategorii w przypadku małej liczby zgłoszeń.

 

Warunki uczestnictwa:

v  W turnieju mogą brać udział całe drużyny/gromady z pełnoletnim opiekunem na czele (liczba opiekunów powinna być dostosowana do liczby zgłoszonych uczestników turnieju).

v  Uczestnictwo w turnieju oraz skład należy zgłosić w hufcu do 16 kwietnia (na karcie zgłoszenia).

v  Uczestnictwo w turnieju jest bezpłatne.

v  Uczestnicy winni posiadać pełne umundurowanie.

v  Patrol winien posiadać apteczkę, kartki i coś do pisania.

 

Postanowienia końcowe:

v  Turniej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (w końcu rycerzom nie były groźne ni mróz i błotoJ).

v  Sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

v  Wszystkich obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego i Kodeksu Rycerskiego.

v  Ze względu na czas trwania przedsięwzięcia zadbajcie o jadło i napitek, by nie „paść” z głodu i odwodnienia.

------------------------------------------------------------------------------------------

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj....


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Cz. 8.00-17.00,
Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.