Zjazd Hufca -Wybieramy Delegatów na Zjazd Chorągwi 24.09.2018

1.2.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Statutu ZHP oraz Uchwałą nr 25/X/2018 z dnia 17.04.2018 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w poszczególnych hufcach, Komenda Hufca podjęła uchwałę w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Świdnicy na dzień 24.09. 2018 r.
o godz. 17.00
w siedzibie hufca przy ul. Lelewela 18, w celu wyboru 4 delegatów na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

 

Świdnica 27.08.2018 r.

 

Rozkaz L8/2018


1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Statutu ZHP oraz Uchwałą nr 25/X/2018 z dnia 17.04.2018 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w poszczególnych hufcach, Komenda Hufca podjęła uchwałę w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Świdnicy na dzień 24.09. 2018 r.
o godz. 17.00
w siedzibie hufca przy ul. Lelewela 18, w celu wyboru 4 delegatów na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

1.2.2. Na podstawie punktu 11 Uchwały nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. - Ordynacja Wyborcza ZHP, ogłaszam listę uczestników z czynnym prawem wyborczym:

  1. pwd. Sylwia ALBRYCHT            - drużynowa 3 ŚDW „Desafio”
  2. Adriana BANASZKIEWICZ         - drużynowa 15 ŚGZ „Czarne stopy”

3. hm.   Krystyna BEŁZ                          - członkini zespołu historycznego hufca

4. hm.   Sławomir CHUDY                     - szef promocji hufca                      .

5. phm.  Filip CYGAN                            - członek zespołu logistyczno-kwatermistrzowskiego, przyboczny 29 ŚDH „Dęby”

6. Martyna CZUCZWARA                      - drużynowa 1 ZGZ „Dzielne smoki”

7. pwd. Dominika DOŁHAŃ                  - przyboczna 13 ŚDH „Słoneczni”         

8. pwd. Katarzyna DROCHOMIRECKA   - członkini zespołu kadry kształcącej hufca

9. hm. Teresa DUBEL                            - przewodnicząca komisji stopni instruktorskich,         
 członkini zespołu kadry kształcącej hufca

10. hm. Stanisław DUBIEL                     - członek Rady Naczelnej ZHP, członek chorągwianej ksi

11. hm. Michał DZIAŁOWSKI                 - drużynowy 23 ŚGZ „Leśne duszki”, członek komendy hufca

12. pwd. Natalia GOLIŃSKA                  - drużynowa 10 ŚDH „Mrówkojady”

13. phm. Janula GÓRALSKA                  - członkini zespołu historycznego hufca

14. hm.   Andrzej GÓRALSKI                 - członek komisji stopni instruktorskich hufca, przyboczny 10 ŚDH
komendant Szczepu Harcerskiego „Mrowisko”

15. pwd. Krzysztof GRABOWICZ            - komendant Szczepu Harcerskiego  „Dziś-Jutro-Pojutrze”, drużynowy 21 SDH „Ad astra”

16. pwd. Julia GRUBIAK                        - drużynowa 5 ŚGZ „Hakuna matata”

17. pwd. Alicja GRZESZCZUK                 - drużynowa 10 ŚDW „Mrówkojady”

18. Wiktoria HOMENDA                        - 18 PGZ „Nocne wilczki”

19. hm. Stanisław KALINOWSKI            - członek Chorągwianego Sądu Harcerskiego

20. hm. Aleksandra KARWALA              - przewodnicząca zespołu kadry kształcącej hufca, członkini komisji rewizyjnej hufca, drużynowa 2 ŚDH „Róża wiatrów”

21. phm. Oskar KASZUBOWSKI              - przyboczny 29 ŚDSH „Dęby”

22. hm.  Barbara KĘDZIERSKA               - przewodnicząca KI „Wiarusy” oraz zespołu historycznego, członkini komendy hufca

23. hm.  Jolanta KIELAK                       - członkini zespołu historycznego  hufca

24. pwd. Konrad KLUZA                        - przyboczny 29 ŚGZ „Leśni tropiciele”

25. phm. Andrzej KOLANEK                  - członek zespołu logistyczno-kwatermistrzowskiego hufca

26. pwd. Małgorzata KOLASA               - drużynowa 29 ŚGZ „Leśni tropiciele”

27. Mikołaj KOWALCZYK                       - drużynowy 7 ŚGZ „Dzielne niedźwiadki”

28. pwd. Maja KOZŁOWSKA                  - drużynowa 13 ŚDSH „Mafikeng”

29. Paweł KRUCZEK                              - drużynowy 22 SDSH „Arsenał”

30. hm.   Stanisław KUBIK                     - zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej hufca

31. pwd. Agata KRZĄSTEK                     - przyboczna 10 ŚGZ, członkini namiestnictwa zuchowego

32. phm. Małgorzata LEWANDOWSKA  - członkini referatu zuchowego chorągwi dolnośląskiej

33. pwd. Jakub MARCYNIUK                 - przyboczny 13 ŚDH „Słoneczni”

34. phm. Karol MARCYNIUK                  - komendant Szczepu Harcerskiego „Imago”  

35. hm Michał MARCYNIUK                  - członek referatu zuchowego chorągwi dolnośląskiej

36. phm. Tomasz MARCYNIUK             - członek komisji rewizyjnej hufca

37. phm. Małgorzata MARUSZEWSKA    - członkini zespołu programowego hufca

38. phm. Wojciech MARUSZEWSKI        - przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „Dęby”

39. hm.   Zuzanna NAWROT                 - drużynowa 43 ŚDH NS „Świetliki”, sekretarz KRH

40. pwd. Katarzyna NIEKRASZ              - przyboczna 11 ŚDSH „Piranie”    

41. hm.   Leon NIEKRASZ                      - członek zespołu logistyczno-kwatermistrzowskiego hufca

42. phm. Monika OLSZEWSKA               - namiestnicza zuchowa, członkini zespołu programowego hufca

43. phm. Kamila PAMUŁA                     - członkini ksi                                              

44. hm.   Mariola PAMUŁA                    -  komendantka hufca,

45. hm.   Piotr PAMUŁA                        - drużynowy 29 ŚDH „Dęby”, komendant szczepu,
zastępca komendantki hufca

46. pwd. Radosław PAMUŁA                 - członek zespołu logistyczno-kwatermistrzowskiego hufca

47. hm.   Dariusz PRZYBYSZ                  - członek komisji stopni instruktorskich hufca

48. hm. Marcin ROGOZIŃSKI                - członek zespołu programowego hufca, opiekun 10 ŚDSH

49. pwd. Ryszard RUTKOWSKI              - bosman

50. phm. Daniel RYDZ                          - kapelan hufca i chorągwi, członek rady chorągwi

51. pwd. Maja SKOTNICKA                   - drużynowa 11 ŚDSH „Arkana”

52. pwd. Ryszard SKOTNICKI                - drużynowy 9 ŚDW „Agrikola”

53. phm. Aleksandra SKROBEK              - przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „Feniks” 

54. Julia SŁOBODZIAN                         - drużynowa 29 ŚDSH „Dęby”

55. hm.   Teresa SŁUPIANEK                 - członkini zespołu historycznego hufca, ksi

56. hm.   Violetta SOBCZAK                  - skarbniczka hufca i członkini zespołu historycznego hufca

57. hm.   Jerzy SPOSÓB                        - przewodniczący komisji rewizyjnej, członek ksi

58. pwd. Kinga SUDOR                         - przyboczna 13 ŚDH „Słoneczni”

59. Maja URBANOWICZ                        - drużynowa 10 ŚDSH „Piranie”

60. Natalia WARCHOŁ                          - drużynowa 4 ŚDH „Czterolistna koniczyna”,
61. hm.   Radosław WERNER                 - członek komendy hufca

62. phm. Magdalena WOJTOWICZ        - drużynowa 13 ŚDH „Słoneczni”

63. hm.   Anna ZALEWSKA                    - członkini komisji stopni instruktorskich hufca

64. hm. Julianna ZAPART                     - członkini zespołu kadry kształcącej hufca, opiekun 4 ŚDH

65. Urszula ZĄTEK                                - drużynowa 10 ŚGZ „Pogromcy Gargamela”

66. phm. Ewa ŻURMAN                        - członkini namiestnictwa zuchowego

67.hm.   Witold ŻYNKIN                        - członek zespołu logistyczno-kwatermistrzowskiego

1.2.3. Na podstawie punktu 12 Uchwały nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. - Ordynacja Wyborcza ZHP, informuję, że wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu. Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP lub jego pełnomocnik, powołany zgodnie z pkt 2 cytowanej wyżej ordynacji wyborczej ZHP.

 

CZUWAJ!


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl 

TELEFON Kontakt: 501 831 101

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.