XXIX Festiwal Piosenki "Koniczynka"_2018

Regulamin Festiwalu Koniczynka w pdf tutaj do pobrania...

Karta Zgłoszenia na Festiwal Koniczynka do pobrania w pdf tutaj...

TERMIN I MIEJSCE

 • 16-18.11.2018 r.– PSP2 ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu.
 • Spotykamy się w piątek, 16 listopada, o godzinie 17.30.
  GALA Festiwalu odbędzie się w sobotę w Strzegomskim Centrum Kultury.

ORGANIZATORZY

 • Komenda Szczepu Harcerskiego „DZIŚ - JUTRO - POJUTRZE”
  im. hm. Floriana Marciniaka,
 • Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy, 

KOMENDA FESTIWALU

Komendantka pwd. Marta Basiewicz  HR

Oboźny pion. Weronika Trybuszek 

CELE FESTIWALU

 • Wyrobienie nawyku śpiewania w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych,
 • Wspólna integracja środowisk harcerskich. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnicy powinni wykonać 2 piosenki:
- harcerską,

-  bajkową

Uczestnikami festiwalu mogą być:
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Strzegom,
- zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy bez względu na
przynależność organizacyjną. 

Obowiązują cztery kategorie wiekowe:

I kategoria - klasy I-III szkół podstawowych (zuchy),

II kategoria - klasy IV-VI szkół podstawowych (harcerze),

III kategoria - gimnazja (harcerze starsi),

IV kategoria - wędrownicy i instruktorzy.

Zespoły muszą mieć akceptację dyrekcji szkoły lub zgłaszającej jednostki oraz
wyznaczonego pełnoletniego opiekuna. 

Składkę zadaniową w wysokości 20 zł od osoby należy przesłać na konto Komendy Hufca: ZHP Świdnica, Lelewela 18, 58-100  Świdnica

SANTANDER S.A. o/ŚWIDNICA 66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 z dopiskiem „Koniczynka 2018" 

Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 17.10.2018 r. na adres swidnica@zhp.pl 

KRYTERIA OCENY

Ocenie Jury podlegać będą:

 • walory głosowe i wokalne, umiejętność przekazu, dykcja i kultura słowa,
 • repertuar zgodny z regulaminem, w tym dobór piosenek do wieku dzieci,
 • interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny i sceniczny,
 • poziom trudności wykonywanego utworu. 

NAGRODY
Oceny wykonawców dokona powołane przez organizatora JURY, złożone
z muzyków, nauczycieli i instruktorów ZHP. Decyzje Jury są ostateczne.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia oraz nagrodę
specjalną za szczególny wyraz artystyczny prezentowanych utworów. 

WYMAGANY EKWIPUNEK

 • regulaminowe umundurowanie (dotyczy grup harcerskich),
 • śpiwór, karimata (ze względu na nocleg w warunkach polowych
  w klasach szkoły),
 • obuwie zmienne,
 • suchy prowiant, menażka, kubek, sztuce.
 • instrumenty muzyczne, apteczka,
 • strój sportowy (krótkie spodenki oraz koszulka) + obuwie sportowe, 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

 • dach nad głową,
 • wrzątek do kubeczka, ciepły posiłek w sobotę,
 • niezapomniane wrażenia,
 • wspaniałą integrację,
 • plakietkę festiwalową, dla osób, które dokonają wpłaty składki zadaniowej do 17.10.2018
 • przede wszystkim dobrą zabawę! 

DODATKOWE INFORMACJE
utwory mogą być śpiewane przy akompaniamencie własnym, niedopuszczalne jest nagranie partii wokalnych, drugiego głosu lub chórków (nie dotyczy grupy zuchowej),

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań
  festiwalowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska
  w radiu, telewizji, internecie i prasie,
 • zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem
  warunków niniejszego regulaminu,
 • koszt przejazdu i ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie,
 • członków organizacji harcerskich obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego,
 • za zniszczenia dokonane w czasie XXIX  FPHiT „Koniczynka 2018”odpowiadają
  uczestnicy i ich opiekunowie,
 • sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie komenda festiwalu,
 • jednostki harcerskie biorące udział w festiwalu musza mieć opłacone składki członkowskie.

baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.