Rajd Rowerowy 28.09.2019 „ŚWIDNICA KOŁEM SIĘ TOCZY”

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
             Regulamin do pobrania pdf.... tutaj
 
           Karta_Zgłoszenia_na_Rajd_Rowerowy_2019 pdf......tutaj

1. Organizatorzy
Inicjator i koordynator hm. Sławomir Chudy.
Komenda Hufca ZHP w Świdnicy.
Instruktorzy hufca. 

2. Cel
Uczczenie Jubileuszu 80. Rocznicy powołania Szarych Szeregów.
Integracja mieszkańców miasta ze środowiskiem świdnickiego hufca ZHP.
Promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
Propagowanie turystyki rowerowej i krajoznawczej.

3. Termin i miejsce
Rajd rowerowy odbędzie się bez względu na pogodę w sobotę 28.09.2019 r.
 Miejsca startu i ich godziny uzależnione są od kategorii wiekowej uczestnika,

4. Składka zadaniowa i zgłoszenia
Składka zadaniowa wynosi 5 zł od osoby. W ramach składki organizatorzy zapewniają: znaczek pamiątkowy, poczęstunek przy ognisku, herbatę, możliwość zdobycia pieczątki pamiątkowej, opiekę Przodownika Turystyki Kolarskiej,
Składkę należy wpłacić w siedzibie hufca, w Świdnicy przy ul. Lelewela 18, (do poniedziałku
23.09.2019 r.) wraz ze składką zadaniową należy przynieść poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia.

5. Ogólny harmonogram rajdu
08:00 – 10:00 start tras rowerowych,
08:00 – 13:00 przejazd trasami zaplanowanymi przez organizatorów,
13:00 – 15:00 przyjazd na OSiR Świdnica ul. Śląska 35, ognisko, zakończenie rajdu. 

6. Trasy przejazdu
6.1. Trasa „Dziś” - długość ~ 20 km
START (godz. 10:00) parking przy ZUPBADURA ul. Kliczkowska 48 – ul. Wrocławska przez „Żelazny most” – ul. Łączna – ul. Nadbrzeżna – ul. B. Stęczyńskiego – ul. K. Wielkiego – Sulisławice – Wiśniowa – Bagieniec – Bolesławice Świdnickie – Tomkowa – Krzyże Pokutne (tył MZEC Sp. z o.o. tzw. Ciepłownia „Zawiszów”) – ul. Pogodna - ul. Sikorskiego – ul. Podmiejska – Strzelnica – ul. Kanonierska – ul. Wałowa - Park Młodzieżowy – Park Kasprowicza – ul. Śląska - META: tereny zielone OSiR Świdnica.

6.2.  Trasa „Jutro” - długość ~ 25 km
START (godz. 10:00) parking MZEC Sp. z o.o. tzw. Ciepłownia „Zawiszów” przy ul. Pogodnej 1 – osiedle „Nad Potokiem” –Milikowice ul. Spacerowa – Piaskownia Stary Jaworów – Droga Węglowa – Bolesławice - Bolesławice Świdnickie – Tomkowa – Krzyże Pokutne (tył MZEC Sp. z o.o. tzw. Ciepłownia „Zawiszów”) – ul. Pogodna - ul. Sikorskiego – ul. Podmiejska – Strzelnica – ul. Kanonierska – ul. Wałowa - Park Młodzieżowy – Park Kasprowicza – ul. Śląska - META: tereny zielone OSiR Świdnica- Strzelnica – ul. Letnia – ul. Sikorskiego – Park Młodzieżowy – Park Kasprowicza – ul. Śląska - META tereny zielone OSiR.   

6.3.    Trasa „Pojutrze” - długość ~ 60 km
START (godz. 08:00) parking OSiR przy ul. Śląskiej 35 – Bystrzyca Dolna – Burkatów – Bystrzyca Górna – Lubachów – Zagórze Śląskie – Jugowice – ścieżka rowerowa w Głuszycy – Kolce – Świerkowa – Walim – Glinno – Michałkowa – Tama w Lubachowie – Bystrzyca Górna – Burkatów – Bystrzyca Dolna – Świdnica -  META tereny zielone OSiR.  

Uwaga
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty zaproponowanej trasy instruktorskiej, starszoharcerskiej i wędrowniczej.
 

Wyposażenie
Indywidualne: sprawny rower, oświetlenie biała lampka z przodu oraz czerwona 
z tyłu, czerwone światło odblaskowe (tył), dzwonek, kask rowerowy!, strój odpowiedni do panujących
w tym dniu warunków atmosferycznych, chusta skautowa lub drużyny, woda do picia, dętka (rozmiar dostosowany do własnego roweru), pompka (w zależności od wentyla w swoim rowerze).

Patrolu: wyposażona w niezbędny sprzęt apteczka pierwszej pomocy, naładowany telefon komórkowy (min. 2 szt.), plan powiatu świdnickiego, aparat fotograficzny lub kamera.

Informacje ogólne
- Każda gromada/ drużyna/ krąg może wystawić dowolną ilość patroli.
- Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na swoim sprawnym rowerze. Organizator nie zapewnia możliwości wypożyczenia sprzętu rowerowego na czas trwania imprezy.
- Patrol składa się max. z 15 osób wraz z opiekunami.
- Na każdy patrol przypada po dwóch opiekunów.
- Przynajmniej jeden z opiekunów musi posiadać ważne Prawo Jazdy.
- Każdy z opiekunów patrolu musi posiadać kamizelkę odblaskową.
- Podczas trwania rajdu odpowiedzialność za uczestników patrolu oraz mandaty za złamanie przepisów Ruchu Drogowego ponoszą opiekunowie patrolu.
- W przypadku, gdy drużyna nie może wystawić patrolu, a są osoby chętne, które chcą wystartować
w rajdzie, mogą zgłaszać się indywidualnie. Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców.
- Osoby, które zgłosiły się indywidualnie, zostaną przydzielone do poszczególnych patroli 
w danej kategorii wiekowej.
- W rajdzie mogą wziąć udział (z własnym rowerem) rodzice zuchów oraz rodziny instruktorów i należy osoby te zgłosić wraz z patrolem w karcie zgłoszenia.
- Podczas rajdu poruszamy się max w 15 osobowych patrolach.
- Pomiędzy patrolami należy zachować odstęp min. 200 m.
- Trasy będą przebiegały ulicami miasta i drogami podmiejskimi (w zależności od trasy). Korzystając z drogi publicznej należy zachować ostrożność i szczególnie wtedy stosować zalecany odstęp 200 m między patrolami.
- Na chodnikach, gdzie nie ma wyraźnie wytyczonej ścieżki rowerowej pieszy ma pierwszeństwo.
- W przypadku przekraczania ulic, gdzie nie ma wytyczonych przejść dla rowerzystów należy skorzystać
z przejść dla pieszych.
- Przez przejście dla pieszych rower należy przeprowadzić.
- Opiekun patrolu zobowiązany jest do zapoznania uczestników rajdu z regulaminem.
- Osoby zgłaszające się indywidualnie, powinny zapoznać się z regulaminem rajdu.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

    Patrol biorący udział w rajdzie powinien wykonać zadanie (nie jest obowiązkowe, ale mile widziane): Należy przećwiczyć z patrolem jazdę w grupie, jeden za drugim tzw. „gęsiego”, pokonywanie zakrętów, zatrzymywanie się. Minimalny proponowany dystans jaki należy pokonać to 5 km.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.