Festiwal Piosenki Harcerskiej Hufca Świdnica

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej 

„Wędruj w duecie”

Chyba każdy z nas zna piosenki śpiewane przy ogniskach, takie jak „We wtorek po sezonie”, „Piosenka naszych druhen”. Miłośników gór, poezji śpiewanej i piosenki turystycznej zapraszamy na kolejną edycję hufcowego Festiwalu Piosenki Zuchowej
i Harcerskiej „Wędruj w duecie”. Tym razem nie przy ognisku, a w Sali Widowiskowej I LO, będziemy mieli okazję wspólnie zaśpiewać największe harcerskie hity wraz z „Wołosatkami” z okazji 45-lecia działalności artystycznej.                  

Na zakończenie festiwalu o godzinie 17:00 odbędzie się koncert zespołu „Wołosatki”, na który zapraszamy wszystkie zuchy, harcerzy,  instruktorów Hufca ZHP Świdnica oraz rodziców!

Wędruj w duecie
Niechaj drogę wskaże szlak
Cel swój znajdziecie,
Więc nie zwlekaj ruszaj w świat

TERMIN I MIEJSCE

 • 14 marca 2020 r. (sobota) - początek godz. 1200
 • Sala Widowiskowa przy I LO – Świdnica, ul. Pionierów 30


ORGANIZATORZY

 • pwd. Julia Słobodzian i pwd. Magdalena Nowicka,
 • Krąg Instruktorski „Dęby”,
 • Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Świdnicy, 

CELE FESTIWALU

 • Integracja środowisk harcerskich naszego hufca.
 • Popularyzacja śpiewania w drużynach harcerskich, gromadach zuchowych oraz kręgach instruktorskich.
 • Popularyzacja tradycyjnych piosenek harcerskich i piosenek z repertuaru zespołu „Wołosatki”.
 • Zachęcenie do wykonywania starych utworów, w nowych interpretacjach
  i aranżacjach.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W festiwalu biorą udział gromady, drużyny i kręgi instruktorskie hufca ZHP Świdnica w czterech kategoriach:

I – GROMADY ZUCHOWE
II – DRUŻYNY HARCERSKIE
III – DRUŻYNY STARSZOHARCERSKIE
IV – DRUŻYNY WĘDROWNICZE I KRĘGI INSTRUKTORSKIE

2. Uczestnicy wykonują dwie piosenki: radosną piosenkę harcerską/turystyczną oraz piosenkę z repertuaru „Wołosatek”.
Zespoły wykonują utwory w kolejności: piosenka „Wołosatek”, podczas której będzie ocenione przebranie turystyczne lub zgodne z tematyką wybranego utworu, a następnie piosenka harcerska wykonywana w umundurowaniu,
w którym zachęcamy do pozostania na czas koncertu. Między występami będzie krótka przerwa dla uczestników na przygotowanie do piosenki harcerskiej.

Wybrane utwory należy wpisać na listę znajdującą się w siedzibie hufca Świdnica.  Piosenki nie mogą się powtarzać.

3. Zadanie przedfestiwalowe

Zadaniem każdej gromady/drużyny jest nagranie 1- minutowego filmiku,
w którym złożycie życzenia zespołowi „Wołosatki” z okazji 45-lecia działalności artystycznej. Nagranie należy dostarczyć do Komendy Hufca wraz ze zgłoszeniem na nośniku pendrive w formacie mp.4.

4. Kartę zgłoszenia wraz ze składką zadaniową w wysokości 15 zł od osoby należy dostarczyć do Komendy Hufca ZHP Świdnica do 1.03.2020 r.
Drużynowy nie wnosi składki zadaniowej.

KRYTERIA OCENY WYKONYWANYCH UTWORÓW:

 1. Ogólny wyraz artystyczny.
 2. Znajomość tekstów piosenek.
 3. Muzyczna interpretacja i aranżacja utworu.
 4. Prezentacja na scenie.
 5. Postawa i umundurowanie.
 6. Przebranie do piosenki z repertuaru „Wołosatek”.
 7. Dobór repertuaru zgodny z regulaminem i dopasowany do wieku uczestników.
 8. Poziom trudności wykonywanego utworu.

INFORMACJE DODATKOWE

W ramach składki zadaniowej organizatorzy zapewniają pamiątkowy znaczek dla każdego uczestnika festiwalu oraz ciepły posiłek, a także niezapomniane wrażenia z koncertu zespołu „Wołosatki”.

Nagrody
Oceny wykonawców dokona powołane przez organizatora JURY, złożone między innymi z byłych członkiń zespołu „Wołosatki”. Decyzje Jury są ostateczne. Każdy zespół otrzyma dyplom za uczestnictwo w festiwalu, a zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach wiekowych również nagrody rzeczowe.

Koncert
Na zakończenie Festiwalu o godz. 1700 odbędzie się koncert zespołu „Wołosatki”, na który zaproszeni są także rodzice uczestników oraz instruktorzy Hufca ZHP Świdnica.

W przerwie pomiędzy występami a koncertem zespołu (między godziną 16:00
a 17:00), zostanie podany posiłek dla uczestników festiwalu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prezentowanych utworów w mediach oraz na nośnikach danych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku w mediach osób biorących udział w festiwalu.

Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Uczestników festiwalu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

Za zniszczenia dokonane podczas festiwalu odpowiadają uczestnicy i ich opiekunowie.

Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzygają ostatecznie organizatorzy festiwalu.

W przypadku małej liczby uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków KH ZHP Świdnica.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.