»historia

Ważne daty w historii hufca

1945

- powołanie świdnickiego hufca ZHP

- hm. Stanisław WÓJCIK – komendantem hufca, kolejnym - phm. Marian PIETRZYCKI

1947

- phm. Kazimierz PILARSKI – komendantem hufca

- hufiec otrzymał pierwszy sztandar

1948

- komendantami hufca byli: HR Andrzej RISS, hm. Franciszek RYŻY, Franciszek KRYSIAK

1949

- Jan IZYDORCZYK – komendantem hufca

1956

- Jan PISARSKI – komendantem hufca

1957

- komendantami hufca byli: Ryszard CHMIELEWSKI, phm. Zygmunt PAWŁOWSKI,
hm. Zenon ANNUSEWICZ

- powstała 10 ŚDH „Mrówkojady” im. Aleksandra Kamińskiego

1958

- powstała Rada Przyjaciół Harcerstwa

1959

- hm. Wacław KOMOROWSKI – komendantem hufca

1960

- hm. Jan BERKOWSKI – komendantem hufca

1968

- pierwszy obóz w Niesulicach

1970

- hm. Teresa SŁUPIANEK – komendantką hufca

- nadanie hufcowi imienia Szarych Szeregów i wręczenia sztandaru

1972

- przy Szkole Podstawowej nr 7 powstała pierwsza drużyna Nieprzetartego Szlaku

1973

- hm. Franciszek KACZMAR – komendantem hufca

1975

- hm. Bogdan NASKRĘT – komendantem hufca

- nadanie ośrodkowi w Niesulicach imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

1976

- pierwszy obóz żeglarski hufca

1978

- hm. Krystyna BEŁZ – komendantką hufca

1981

- powstały: 29 ŚDH „Dęby” im. Andrzeja Małkowskiego oraz kręgi „Wiarusy”
i „Mrówkojady”

1982

- hm. Bogdan WAWRUCH – komendantem hufca

- pierwszy Rajd Hufca Świdnica

 

1985

- hm. Witold ŻYNKIN – komendantem hufca

1989

- hm. Piotr PAMUŁA – komendantem hufca

1990

- sztandar hufca odznaczony Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP

1991
- nawiązanie współpracy z harcerzami z Biberach

1994
- Zlot Chorągwi Dolnośląskiej w Gross-Rosen

1995

- obchody 50-lecia hufca, wystawa i kominek Barbary Wachowicz „Kamyk na szańcu”

1998

- baza w Niesulicach wpisana do Europejskiego Katalogu Baz Skautowych

2000
- w Świdnicy odbył się Zlot Dolnośląskiej Chorągwi ZHP

2004
- Zlot Chorągwi Dolnośląskiej w Gross-Rosen i nadanie chorągwi imienia
hm. Stefana Mirowskiego

2005

- obchody 60-lecia hufca,

2006

- żołnierze AK przekazali hufcowi swój sztandar

2007

- wydaliśmy pierwszą książkę „Historia harcerstwa świdnickiego w latach 1945-2005”.

2010

- 100-lecie harcerstwa i 65-lecie hufca Świdnica


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.