»hufiec

O hufcu słów kilka...

Hufiec Świdnica swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje cały Powiat Świdnicki: Świebodzice, Strzegom, Żarów, Marcinowice, Dobromierz, Jaworzynę Śl., Świdnicę i gminę Świdnica. Na tym terenie działają 24 drużyny, 4 szczepy harcerskie oraz kadra zrzeszona w kręgach instruktorskich, w sumie 642 osoby.

Hufiec ZHP Świdnica powołany został 16 listopada 1945 roku. W rozkazie Komendanta Chorągwi L. 2 zostają przyjęte do ZHP następujące jednostki: 11 Drużyna Harcerzy im. Bolesława Krzywoustego, 12 Drużyna Harcerzy im. Jana Kasprowicza, Dolnośląski Krąg Instruktorski „Orlęta”. Pierwszym komendantem hufca był hm Stanisław Wójcik. W 1957 roku powstaje 10 Świdnicka Drużyna Harcerska „Mrówkojady”, która obecnie nosi imię Aleksandra Kamińskiego – jest to najstarsza drużyna działająca nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, a jej drużynowym jest obecnie hm. Andrzej Góralski. 

W 1968 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy obozy w Niesulicach nad jeziorem Niesłysz, a ówczesne władze hufca podjęły decyzję o utworzeniu tam stałej bazy obozowej i budowie ośrodka. Rok 1970 zostaje ogłoszony rokiem sztandarowym i 17 maja 1970 r. hufiec otrzymuje imię „Szarych Szeregów” a podczas Złazu Hufca z okazji 25-lecia zostaje wręczony nam nowy sztandar (pierwszy otrzymaliśmy w 1947 roku). W 1975 roku otwarty zostaje Ośrodek Obozowy w Niesulicach noszący imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Obozy w Niesulicach wielokrotnie otrzymywały tytuł Wzorowego Obozu HAL Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, a w 2006 i 2007 roku – Złoty Klucz dla Wzorowej Bazy Obozowej. Corocznie podczas lata nasz ośrodek odwiedza i wypoczywa w nim blisko 1500 osób.

Władze hufca stanowią: komendantka hufca – harcmistrzyni Mariola Pamuła i sześcioosobowa Komenda oraz Komisja Rewizyjna Hufca z przewodniczącym harcmistrzem Jerzym Sposobem. Bogata jest oferta programowa adresowana do harcerzy. Do cyklicznych przedsięwzięć hufca należą:

OGÓLNOPOLSKI HARCERSKI GÓRSKI RAJD „GRANICA” – trasy rajdu przebiegają najpiękniejszymi szlakami Karkonoszy, a honorowy patronat nad rajdem sprawuje komendant główny Straży Granicznej. W rajdzie uczestniczy blisko 600 harcerzy z całej Polski.

TURNIEJ GRY W PALANTA – przypominamy harcerzom tę nieco zapomnianą grę i od 22 lat organizujemy turniej, a dla najmłodszych - zuchów TURNIEJ GRY W RINGO.

RAJD ROWEROWY "ŚWIDNICA KOŁEM SIĘ TOCZY" - przy współpracy z Miastem Świdnica realizujemy projekt o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

ZAWODY NA ORIENTACJĘ – odbywają się jesienią, a polegają na samodzielnym biegu z mapą po wyznaczonym terenie leśnym i odszukiwaniu wyznaczonych przez organizatora punktów. Wygrywa ten, kto najszybciej i bezbłędnie pokona trasę, a zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. W 2016 roku byliśmy partnerem projektu Orientuj się w Świdnicy", który realizowany był w ramach The World Games.

DZIAŁANIA PATRIOTYCZNE – uczestnictwo w obchodach ważnych dla wszystkich Polaków świąt i rocznic: 3 Maja, 8 Maja, 1 Września i 11 Listopada. W tych dniach szczególnie manifestujemy patriotyczny charakter naszej organizacji, m.in.: poprzez promowanie symboli narodowych. W patriotyczny charakter naszych działań znakomicie wpisał się konkurs „Arsenał Pamięci” poświęcony bohaterom książki „Kamienie na szaniec”, a adresowany do gimnazjalistów. Kwietniową rocznicę Zbrodni Katyńskiej czcimy, wraz z mieszkańcami miasta, przy symbolicznym Dębie Pamięci.

DROGA PAMIĘCI - W przededniu Święta Zmarłych wspominamy instruktorów i harcerzy, którzy opdeszli na Wieczna Wartę, zapalając znicze na ich mogiłach.

FESTIWAL PIOSENKI – to jedno z artystycznych działań hufca. Piosenka i pląs nieodłącznie towarzyszą nam w harcerskiej zabawie.

WIGILIA INSTRUKTORSKA – przedświąteczne spotkanie dla kadry hufca, a w programie: jasełka, wspólne kolędowanie, kosztowanie potraw wigilijnych, dzielenie się opłatkiem, życzenia oraz przygotowywanie paczek świątecznych dla osób samotnych i ubogich.

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA – drużyny organizują samodzielne, zazwyczaj tygodniowe zimowiska dla swoich zuchów i harcerzy.

ZIMOWY RAJD BAŁWAN, który odbywa się na zakończenie sezonu zimowego i poza turystycznym charakterem jest również dobrą trzydniową zabawą. W 2017 roku odbyła się 24 edycja tego rajdu.

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ – to święto obchodzone 22 Lutego na pamiątkę urodzin twórców skautingu Roberta Baden-Powella i jego żony Olane Baden-Powell. Corocznie w tym dniu, podczas happeningu, składamy sobie harcerskie życzenia.

TURNIEJ ZASTEPÓW - organizujemy dla sprawdzenia jakości naszych zastepów. Najlepsi zdobywają tytuł SUPER ZASTĘPU.

RAJD CZERWONEGO MISIA - to turystyczny projekt dla najmłodszych milusińskich - zuchów.

RAJD HUFCA – odbywa się od 1982 r. w maju, w rocznicę nadania hufcowi imienia SZARYCH SZEREGÓW
i wręczenia sztandaru. Jest turystycznym rajdem górskim.

HARCERSKA AKCJA LETNIA – corocznie organizujemy Zgrupowania Obozów w Niesulicach oraz samodzielne obozy drużyn w różnych miejscach kraju i za granicą. W Niesulicach obozujemy od 1968 roku.

KSZTAŁCENIE KADRY - dużą wagę przywiązujemy do szkolenia. Począwszy od warsztatów dla  najmłodszych funkcyjnych - zastępowych, poprzez kursy dla przybocznych i drużynowych.

WYCHOWANIE DUCHOWE - dbamy o rozwój duchowy naszych harcerzy poprzez comiesięczne Msze Święte prowadzone przez naszego harcerskiego Kapelana, orgnizację Turnieju Rycerskiego o Włócznię Świętego Jerzego - patrona skautów i harcerzy. Uczestniczymy w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju oraz jego idei.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.