»historia

Historia hufca zawarta w książce

Książka „Historia harcerstwa świdnickiego w latach 1945-2005”

 Wydana w 2007 r. w nakładzie 1000 egzemplarzy książka liczy 350 stron. W publikacji znajduje się blisko sto kolorowych fotografii i wiele czarno-białych historycznych ilustracji. Pod redakcją instruktorek hufca: Barbary Kędzierskiej, Teresy Słupianek i Violetty Sobczak nad książką pracowało 25 autorów. 

W publikacji znajduje się szkic powstania skautingu, najważniejsze wydarzenia z życia świdnickich harcerzy, historia najbardziej znaczących drużyn i kręgów. Utrwaliliśmy też wielkie grono osób wspierających pracę hufca, zrzeszonych w kręgach instruktorskich i Radzie Przyjaciół Harcerstwa. Specjalności – to kolejna dziedzina życia harcerskiego, na którą autorzy zwrócili uwagę, a w szczególności żeglarstwo, łączność i działalność wydawnicza. Harcerska Baza Obozowa w Niesulicach – rozdział w całości poświęcony ośrodkowi hufca, genezie jego powstania, budowie, kolejnym inwestycjom, obozom harcerskim i specjalistycznym. Pisząc o przedsięwzięciach hufca wymiany kilkanaście cyklicznych poczynań z kalendarza hufca, które organizowane są każdego roku dla harcerzy i instruktorów.

Opracowanie to przyczyniło się do usystematyzowania wiedzy na temat świdnickiego harcerstwa, przybliżenia czytelnikom działań wychowawczych Hufca ZHP Świdnica, a dla wielu było i jest okazją do wspomnień.

Książka do nabycia w hufcu.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.