»hufiec » jednostki
Zuchy - wykaz gromad
Data wpisu: 16-09-2019 | Dział:
Zuchy - wykaz gromad   ZUCHY – to dzieci w wieku 7-9 lat, najmłodsi członkowie ZHP. Przyszły zuch powinien poznać Prawo Zucha, symbolikę, obrzędy i zwyczaje gromady, musi wykazać się aktywnością na zbiórkach. Po spełnieniu tych warunków zuch składa Obietnicę Zuchową, otrzymuje znaczek zucha i staje się pełnoprawnym członkiem ZHP.  W hufcu działa osiem gromad zuchowych: cztery w Świdnicy, dwie w Świebodzicach oraz po jednej w Grodziszczu i Zastrużu.
Harcerze - wykaz drużyn
Data wpisu: 06-09-2019 | Dział:
Harcerze - wykaz drużyn HARCERZE – to grupa dziewcząt i chłopców w wieku 10-13 lat. Drużyny pracują metodyką harcerską, posiadają swoją własną obrzędowość. Na czele drużyny stoi drużynowy, który przy pomocy Rady Drużyny kieruje jej pracą. Drużyna pracuje zastępami, na czele których stoją zastępowi. Harcerz po spełnieniu szeregu wymagać, sprawdzeniu się w licznych próbach, często wynikających z obrzędowości drużyny, składa Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymuje krzyż harcerski – najważniejszą odznakę ZHP.
Harcerze starsi - wykaz drużyn
Data wpisu: 06-09-2019 | Dział:
Harcerze starsi - wykaz drużyn HARCERZE STARSI – to młodzież w wieku 13-16 lat, skupiona w drużynach starszoharcerskich działających metodyką dostosowaną do wieku członków. Charakterystyczną formą aktywności harcerzy starszych jest poszukiwanie, poznawanie siebie, swoich zainteresowań. Ale też poszukiwanie autorytetów, próby własnego uzasadnienia wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. W hufcu działa pięć drużyn starszoharcerskich: dwie w Świdnicy, po jednej w Pszennie, Świebodzicach i Strzegomiu.
Wędrownicy - wykaz drużyn
Data wpisu: 25-09-2018 | Dział:
Wędrownicy - wykaz drużyn WĘDROWNICY – to młodzież w wieku 16-25 lat, ale największą grupę stanowią członkowie w wieku 16-19 lat. Wędrownicy w okresie studenckim mogą kontynuować swoją działalność w ZHP jako instruktorzy. Zachętą do działania w tym pionie metodycznym jest dewiza: „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj”. A działanie to służba na rzecz innych. W hufcu działają trzy drużyny wędrownicze: dwie w  Świdnicy i jedna w Świebodzicach.
baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl 

TELEFON Kontakt: 501 831 101

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.