»dla rodziców » dlaczego zhp

Dlaczego ZHP

Rozwój samodzielności i aktywności

Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to doskonałe  miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne  piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.

Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program

Program w drużynie zależy od potrzeb młodych ludzi jako jednostek, potrzeb całej grupy oraz pomysłowości drużynowego. W skali organizacji nie ma takich pozytywnych  rzeczy, których nie można robić w harcerskim mundurze. 
Drużyny zajmują się działalnością artystyczną, ekologiczną, turystyczną, obronnością, ratownictwem medycznym, żeglarstwem. Są drużyny, które specjalizują się, w konkretnej działalności, ale większość  drużyn i środowisk harcerskich podejmuje wiele różnorodnych działań. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. Nigdy nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich. Harcerstwo jest wspaniałą przygodą. 

Bezpieczeństwo

Związek Harcerstwa Polskiego dba o bezpieczeństwo swoich członków, podejmując liczne działania, w szczególności: 

 • przeszkolenie instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Opracowane zostały w skali całej organizacji standardy szkoleń, które musi przejść każdy podejmujący funkcję wychowawczą w organizacji 
 • instruktorzy zobowiązani są do zdobywania uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności np: kierowników placówek wypoczynku letniego,  instruktorów żeglarstwa itp. 
 • Działanie w zgodzie z państwowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wszyscy pełnoletni instruktorzy ZHP są również ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Przykładowe cele działania drużyn harcerskich i formy ich realizacji:

Cele Przykładowe rodzaje działań
Kształtowanie umiejętności podejmowanie decyzji
 • Zdobywanie stopni i sprawności harcerskich
 • Gospodarowanie kieszonkowym podczas obozów letnich, biwaków 
 • Uczestnictwo w grach terenowych 
 • Kierowanie zastępem
Nabycie i kształtowanie umiejętności pracy w grupie, ról grupowych, sposobów podejmowania decyzji ) 
Utrwalanie umiejętności funkcjonowania w grupie 
Nauka podejmowania decyzji ze świadomością celów i wartości którym mają służyć

Podział na zastępy 6 osobowe 
Przydzielania zadań zespołowych np. :

 • Zadania realizowane w małych grupach 
 • Służba w kuchni podczas obozów letnich 
 • Sportowe gry zespołowe
Wyrobienie samodzielności, nauka czynności wynikających z prac codziennych
 • Praca w zastępie służbowym: obieranie ziemniaków, mycie naczyń kuchennych, mycie własnej menażki, robienie kanapek, wykonywanie innych czynności pod opieką kucharki 
 • Dbanie o własną higienę, pranie własnej odzieży 
 • Utrzymanie porządku ma półce, w plecaku, sypialni
Kształtowanie szacunku dla przyrody, ukazanie jej piękna, potrzeby jej ochrony, umiejętności wypoczywania na łonie natury
 • Wycieczka na najbliższe pola namiotowe, pokazanie dewastacji i zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka 
 • Ognisko z udziałem straży leśnej i leśniczego, wyjaśnienie różnic pomiędzy parkiem narodowym, krajobrazowym, rezerwatem przyrody
Samorozwój zuchów i harcerzy wynikający z ich zainteresowań i potrzeb
 • Nabywanie umiejętności poprzez realizację sprawności harcerskich np: Pierwsza pomoc, przewodnik po… , terenoznawca

Jak wygląda harcerska codzienność?

W pierwszym okresie działania w drużynie harcerskiej wszystko będzie dla dziecka nowe i nieznane. Dziecko będzie przeżywać ważne chwile: będzie uczęszczać na zbiórki (które odbywają się popołudniami, a najczęściej w soboty), złoży obietnicę zucha lub przyrzeczenie harcerskie, pojedzie na pierwszy biwak, obóz, będzie chciało mieć swój pierwszy mundur. Daty,  miejsca i godziny zbiórek i wyjazdów są znane z wyprzedzeniem i zawsze można zapytać o nie drużynowego. Niestety nie zawsze harcerska aktywność jest równie intensywna i bardzo regularna. Ze względu na swoją różnorodność- trudno ubrać ją w konkretne ramy czasowe (np. w każdy piątek od 16 do 18). Zawsze  ukoronowaniem harcerskiej pracy w ciągu roku szkolnego  jest udział w obozie letnim. Z czasem nastolatek angażuje się również w organizowanie harcerskiej pracy dla młodszych harcerzy. Często, około 17-18 roku życia zostaje instruktorem. Bycie instruktorem harcerskim jest nie tylko wspaniałą przygodą i wielką lekcją (czy inni rówieśnicy w wieku lat 19 zarządzają skomplikowanymi projektami, jakimi są rajdy czy biwaki? ). Jest też kolejnym krokiem do wychowania aktywnego społecznie i świadomego obywatela. Warto wspierać w tej działalności nasze dzieci.baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl 

TELEFON Kontakt: 501 831 101

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.