»program » wychowanie duchowe
Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę
Data wpisu: 14-04-2014 | Dział:
Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę Drogie Druhny! Drodzy Druhowie! Przed nami kolejne, majowe pielgrzymowanie na Jasną Górę. Będzie toszczególny czas, kiedy otworzymy się na działanie Matki Bożej, która będzienas prowadziła do Jezusa. Zachętą do wzięcia udziału w tegorocznej Ogólnopolskiej HarcerskiejPielgrzymce na Jasną Górę niech będą słowa z pamiętnika patrona harcerzybł. Druha Wincentego Frelichowskiego „Powziąć mam decyzję jeszcze raz.Poznać wolę Boga w stosunku do mnie i zdecydować się pójść za nią. Oddecyzji tej zależy moje potępienie czy zbawienie. Od decyzji tej zależą możeważne wypadki, które zaważą na dziejach jednego pokolenia. Od łask, któremi Bóg [...] ześle, zależy może moja cała działalność, może zbawieniei szczęście wielu dusz lub też z niewykorzystania tych łask niemożność ichnawracania”.
BŚP 2013 - List Kapelana ZHP
Data wpisu: 17-12-2013 | Dział:
BŚP 2013 - List Kapelana ZHP List Kapelana ZHP do harcerzy „Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”. Mk 4, 21-25
Modlitwa Harcerska
Data wpisu: 29-11-2013 | Dział:
Modlitwa Harcerska Modlitwa harcerska Sł., muz. St. Bugajski O Panie Boże, Ojcze nasz W opiece Swej nas miej Harcerskich serc Ty drgnienia znasz Nam pomóc zawsze chciej
Wymagania na stopnie - wychowanie duchowe
Data wpisu: 28-11-2013 | Dział:
Wymagania na stopnie - wychowanie duchowe PRACA NAD SOBĄ Druh Stefan Wincenty Frelichowski miał wiele pomysłów na pracę ze swoimi słabościami. Efektem jego przemyśleń w pracy nad sobą było stworzenie wymagań na stopnie i sprawności harcerskie. Poniżej przedstawiamy proponowane wymagania, które można wykorzystać w zadaniach wzmacniających wychowanie duchowe i religijne harcerek i harcerzy w programach ich prób na stopnie.
bł. ks. Stefan Wincenty Ferelichowski 21.02.2016
Data wpisu: 21-02-2016 | Dział:
bł. ks. Stefan Wincenty Ferelichowski 21.02.2016 „... Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania   ...”  (Jan Paweł II, Toruń, 7.06.1999).   Bł. Wincenty Frelichowski od 2003 r. jest patronem harcerskiej rodziny. Mimo to nadal jego obecność w harcerskich metodach pracy nad rozwojem duchowym jest nikła. Nasze środowiska przypominają sobie o Frelichowskim w lutym, aby zaraz potem o nim zapomnieć na cały rok. Czy nie jest trochę tak, że nasz harcerski patron nie przekonuje harcerek i harcerzy do podejmowania zadań mających na celu poznanie jego duchowej drogi do doskonałości? Czy dziś wiemy dlaczego On tak naprawdę stał się błogosławionym, dlaczego możemy traktować Go jako wzór postępowania? Czy znamy jego słowa, myśli, poglądy? I jego działanie?
św. Jerzy- patron skautów i harcerzy
Data wpisu: 28-11-2013 | Dział:
św. Jerzy- patron skautów i harcerzy W dniu 23 kwietnia organizacje skautowe wspominają Św. Jerzego jako swego Patrona. W harcerstwie polskim od samego początku uważano ten dzień za święto harcerzy. Święty Jerzy jest patronem Anglii, Bośni, Litwy, Szwecji, Niemiec, i włoskich miast: Ferrary i Neapolu. Patronuje różnym rzemiosłom wojennym, harcerzom, skautom oraz licznym orderom. Święty Jerzy chroni przed epidemiami i ukąszeniami. O życiu Świętego niewiele możemy jednak powiedzieć. Niewątpliwie był męczennikiem, najprawdopodobniej z czasów prześladowań rzymskiego cesarza Dioklecjana (284-305 r.). Przypuszczalnie pochodził z Kapadocji, a śmierć poniósł w palestyńskiej Liddzie. Był żołnierzem, być może nawet wyższym oficerem armii rzymskiej.
Msza Harcerska, 24.11.2013 [foto]
Data wpisu: 26-11-2013 | Dział:
Msza Harcerska, 24.11.2013 [foto] Zdjęcia z pierwszej Mszy Harcerskiej z 24.11.2013 r. 
Harcerskie Msze Święte w Świdnicy
Data wpisu: 04-12-2014 | Dział:
Harcerskie Msze Święte w Świdnicy Z inicjatywy Kapelana Hufca księdza pwd. Daniela Rydza zorganizowane zostaną cykliczne nabożeństwa niedzielne dla instruktorów, zuchów, harcerzy oraz ich rodziców. Harcerskie Msze Święte będą sprawowane raz w miesiącu o godz. 18.00 w kościele pw. Krzyża Świętego w Świdnicy przy ul. Westerplatte według terminarza:
baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.